אוסף תיעוד בעל-פה

רשימת העדויות שנמסרו בעל-פה

בראשית שנות ה-70 של המאה ה-20,  יזם מר ישעיהו אברך, ראש המחלקה להשכלה גבוהה בהסתדרות הכללית את הקמת המרכז לתיעוד בעל פה,  בנושא מורשת תנועת העבודה הארץ ישראלית.  מטרתו הייתה לבצע רישום היסטוריוגרפי של מידע, שימסר מפי אנשי תנועת העבודה,  שחיו ופעלו במהלך שנותיה,  החל מראשית המאה ה- 20.  בדרך זו קיווה להבטיח שימור של עובדות והתרחשויות היסטוריות, העלולות להישכח מהזיכרון ההיסטורי של התנועה עם מותם של וותיקיה.

את רעיון הקמת המרכז הגה פרופ’ יהודה סלוצקי (סלוא), מגדולי החוקרים של ההיסטוריה היהודית בת זמננו בכלל, ושל תולדות היישוב ותנועת העבודה בפרט.  עם פטירתו (1978), נקרא המרכז לתיעוד על שמו.

באוסף זה מתועדים 580 ראיונות בעל- פה עם ראשי ההסתדרות הכללית, מנהלי מחלקותיה, ופעילי תנועת העבודה שנמנו על וותיקי היישוב היהודי בארץ ישראל. הראיונות מצויים על גבי קלטות קול בצורה הגולמית, כפי שנשמעו בעת הרעיון,  וכן גם לאחר שעברו עיבוד והדפסה.

NT - עדויות בעל-פה

 (לפי א”ב)

סימול שם המרואיין שם המראיין תאריך הראיון
NT-465 אביזמר שמעון מוניה אדמתי 2000
NT-222 אביצור שמואל תימורה שטיינברג 1981
NT-560 אבני עקיבא חיים זליגמן 1975
NT-376 אבצוג מרדכי דוד נתיב 1974
NT-287 אברהמוביץ אוריאל (ולטר) אילה דן-כספי 1981
NT-472 אברהמי יצחק ציפי אשכנזי 1988
NT-518 אברך ישעיהו תימורה צור 1984
NT-460 אברמוב יחזקאל ארבל בן-ארי 1989
NT-516 אברמוב יחזקאל אילה דן-כספי 1972
NT-572 אגמי אורי דוד נתיב 1974
NT-18 אגסי אליהו אילה דן-כספי 1972
NT-573 אדיב ישראל דוד נתיב 1974
NT-445 אהרוני עמנואל מיקה דגן-פיש 1993
NT-504 אולניק משה דני רוזוליו 1992
NT-394 אומן צבי יעקב בר-חיים 1969
NT-41 און זאב משה טבנקין 1974
NT-42 און זאב צבי לביא 1974
NT-384 און זאב 1977-1976
NT-368 אוסטינסקי אשר דוד נתיב 1975
NT-269 אוסטרובסקי גרשון שרה ארז 1979
NT-459 אוסטרובסקי גרשון אילה דן-כספי 1972
NT-540 אוסטרובסקי גרשון “ראייה אחרת” 1982
NT-184 אופק רחביה (קדישמן) אילה דן-כספי 1978
NT-35 אורימן חיה צבי לביא 1973
NT-371 אורלנד יעקב דוד נתיב 1974
NT-288 אושפיז נפתלי יצחק גרינברג 1984
NT-185 אושרי (עושרי) חיים אילה דן-כספי 1978
NT-207 אזניה ברוך צבי לביא 1977
NT-399 אזניה ברוך חיים זליגמן 1978
NT-289 איגר עקיבא גל אברהם 1984
NT-44 אידלסון בבה צבי לביא 1973
NT-421 איוב רחמן רחמון דוד נתיב 1984
NT-43 איידלברג (מישה) משה אילה דן-כספי 1974
NT-144 אייזן אהרן אילה דן-כספי 1977
NT-246 אילון פנחס מיכאל בר-צבי 1981
NT-290 אילן יחזקאל אברהם גל 1987
NT-392 אילת אברהם חיים זליגמן 1978
NT-95 איש-שלום מרדכי הגר הלל 1977
NT-453 אלון יואב מיקה דגן-פיש 1992
NT-27 אלחנני אברהם חיים 1973
NT-83 אלמוג יהודה 1973
NT-372 אלמוגי יוסף דוד נתיב 1975
NT-292 אלמוזלינו נתן אילה דן-כספי 1975
NT-84 אלפרט אורי אילה דן-כספי 1975
NT-270 אלפרט אורי אילה דן-כספי 1979
NT-291 אלפרט אורי אברהם גל 1987
NT-173 אלרואי דב צבי לביא 1975
NT-120 אמסטר מרדכי אילה דן-כספי 1975
NT-121 אנגל חיה / פריבר אידה ד”ר דן גלעדי
NT-64 אנגל שלמה ד”ר דן גלעדי 1974
NT-131 אנקורי מרדכי צבי לביא 1977
NT-186 אנקוריון ארי (וולוביצקי) אילה דן-כספי 1979-1978
NT-16 אסף מיכאל אילה דן-כספי 1970
NT-17 אסף מיכאל אילה דן-כספי 1972
NT-45 אסף צבי אילה דן-כספי 1973
NT-556 אפרת שמואל אברהם גל 1989
NT-470 אקרלינג פנחס אילה דן-כספי 1977
NT-390 אראל שלמה (ארליך זיגוש) 1978
NT-293 ארבלי-אלמוזלינו שושנה אילה דן-כספי 1980
NT-38 ארד אברהם אילה דן-כספי 1973
NT-294 ארז יהודה דוד נתיב 1981
NT-247 ארזי מאיר מוניה אדמתי 1972
NT-85 אריאלי משה אילה דן-כספי 1976
NT-248 ארליך זאב תימורה צור 1981
NT-223 ארן יהודה (ארנקרנץ) אילה דן-כספי 1980
NT-442 ארצי צבי אברהם גל 1992
NT-533 אשרוביץ אילה חיים זליגמן 1978
NT-295 בורג שלמה יצחק גרינברג 1984
NT-86 בורשטיין כלב אילה דן-כספי 1975
NT-296 ביאלר קלמן תימורה צור 1983
NT-297 ביטמן ישראל אברהם גל 1985
NT-298 ביילין אברהם אילה דן-כספי 1977
NT-174 בילו אברהם צבי לביא 1977
NT-187 בילי חיים צבי לביא 1973
NT-224 בינור הניה מוניה אדמתי 1972
NT-378 ביק משה דוד נתיב 1974
NT-208 בלום אורי אילה דן-כספי 1980
NT-477 בלומנטל נפתלי 1991
NT-487 בלומנטל נפתלי 1991
NT-574 בן אהרון יצחק חנן פינברג

חיים זליגמן

NT-107 בן חיים יעקב צבי לביא 1976
NT-122 בן-אהרן יצחק צבי לביא 1977
NT-4 בנאי יעקב אילה דן-כספי 1972
NT-444 בן-אפרים יצחק אברהם שונם 1991
NT-553 בן-ארי יאיר ארבל בן-ארי 1989
NT-175 בן-אשר חיים צבי לביא 1978-1977
NT-158 בן-גל ראובן צבי לביא 1977
NT-299 בן-דוד גלוסקא יעקב תימורה צור 1983
NT-96 בן-חיים שאול אילה דן-כספי 1976
NT-455 בן-יהונתן יוסף מיקה דגן-פיש 1993
NT-132 בן-יוסף יצחק צבי לביא 1977
NT-558 בן-יעקב אביבה אברהם גל 1991
NT-46 בן-ירוחם דב אילה דן-כספי 1973
NT-502 בן-ישי קובי דני רוזוליו 1992
NT-188 בן-מאיר דב (צוקר) אילה דן-כספי 1978
NT-300 בן-משה (מושקוביץ) נפתלי אילה דן-כספי 1983
NT-301 בן-צבי חיים דוד נתיב 1983
NT-302 בסביץ ליליה שרה ארז 1982
NT-303 בקר אהרן אילה דן-כספי 1974-1973
NT-409 בר הטי חיים זליגמן
NT-157 בר-אבא יצחק אילה דן-כספי 1975
NT-561 בראלי מאיר תימורה צור
NT-9 ברגמן הוגו ואלזה אילה דן-כספי 1972
NT-159 ברגשטיין לאה תאיר זבולון 1978
NT-65 בר-דיין בורודיינסקי בן-ציון ד”ר דן גלעדי
NT-507 ברוך מנחם (מקס) דני רוזוליו 1992
NT-87 ברומברג יעקב אילה דן-כספי 1976
NT-108 ברומברג יעקב אילה דן-כספי 1976
NT-19 ברון צפורה אילה דן-כספי 1973
NT-97 ברושי עזריאל אילה דן-כספי 1976
NT-304 ברזילי יעקב נחמן בן-ישראל 1980
NT-123 בר-חיים אליעזר אילה דן-כספי
NT-531 בר-חיים אליעזר אילה דן-כספי
NT-22 בר-חיים עמנואל צביא לבין 1973
NT-98 ברטל משה אילה דן-כספי 1975
NT-209 ברנד אברהם שרה ארז 1979
NT-271 ברנזון צבי מיכאל בר-צבי 1982
NT-66 ברנשטיין חיים אילה דן-כספי 1973
NT-305 ברעם משה תימורה צור 1985
NT-40 ברקאי צבי צבי לביא 1973
NT-10 בר-רב-האי דוד אילה דן-כספי 1972
NT-377 בר-רב-האי מאיר דוד נתיב 1974
NT-109 ברש דוד מוניה אדמתי 1972
NT-110 ברש דוד משה טבנקין 1973
NT-133 בש רפאל אילה דן-כספי 1975
NT-481 בת-אברהם מרים שלמה טבעוני 1991
NT-124 בת-רחל יוכבד אילה דן-כספי 1973
NT-160 גבאי יהודה צבי לביא 1976
NT-493 גבע יוסף אברהם גל 1986
NT-134 גבר אהרון קנטי אלדד 1977
NT-225 גבתי חיים (סוישץ) אילה דן-כספי 1981
NT-111 גדעוני יחזקאל אילה דן-כספי 1976
NT-176 גוברין עקיבא 1973
NT-67 גוברין פנחס אילה דן-כספי 1974
NT-68 גוטהילף יהודה אילה דן-כספי 1973
NT-99 גוטמן שמריה מוניה אדמתי 1972
NT-306 גוילי אריה אברהם גל 1987
NT-88 גולובוביץ יצחק צבי לביא 1976
NT-488 גולומב דוד 1991
NT-506 גולן דב (דוביקי) דני רוזוליו 1992
NT-161 גולן יצחק אילה דן-כספי 1975
NT-307 גולן ראובן /גולדמן קורט אילה דן-כספי 1980
NT-451 גור אלעזר אברהם גל 1992
NT-428 גור-אריה חסיה אברהם גל 1990
NT-177 גור-אריה יהודה שרה ארז 1979
NT-404 גוריון אורי חיים זליגמן
NT-2 גורן גורוחובסקי שרגא אילה דן-כספי 1972
NT-429 גורן יעקב אברהם גל 1990
NT-461 גורן מנחם אברהם גל 1988
NT-308 גז מטילדה אברהם גל 1985
NT-47 גיל אריה אילה דן-כספי 1973
NT-6 גילוץ מנחם אילה דן-כספי 1972
NT-393 גינזבורג נחמיה
NT-410 גל-אלטמן מרים חיים זליגמן 1978
NT-439 גלזר שמעון מיקה דגן-פיש 1992
NT-382 גלילי ישראל אניטה שפירא
NT-383 גלילי ישראל יעקב אגמון 1981
NT-146 גלעדי יצחק אילה דן-כספי 1977
NT-74 גלר מרדכי צבי לביא 1975
NT-33 גמדי פסח מוניה אדמתי 1972
NT-484 גנץ אריה 1991
NT-403 גרייף פנינה אברהם גל 1991
NT-522 גרצברג משה אברהם גל 1988
NT-501 דגן אהרון (דג’ן) דני רוזוליו 1992
NT-468 דובדבני יחיאל דוד נתיב 1981
NT-402 דוד מנחם חיים זליגמן 1978
NT-469 דורמן מנחם אילה דן-כספי 1980
NT-125 דישון-דויטש יהודה אילה דן-כספי
NT-34 דמיאל שוויגר יצחק 1970
NT-309 דן חיים אברהם גל 1985
NT-112 דן שלמה אילה דן-כספי 1975
NT-13 דרור בנימין אילה דן-כספי 1970
NT-249 דרור בנימין יחזקאל מרוז 1981
NT-189 דרין חיים (דרבקין) אילה דן-כספי 1974
NT-272 דרך שלמה תימורה צור 1981
NT-386 הברפלד חיים
NT-547 הדני טדי חיים זליגמן 1978
NT-475 הדרי חיים (לוליק) 1984
NT-400 הורוביץ יוסף חיים זליגמן 1978
NT-273 הורוביץ נחום משה טבנקין 1973
NT-26 הורוביץ שלמה ליאור קרני 1969
NT-508 הילל שלמה אילה דן-כספי 1982
NT-567 הים זאב דוד נתיב 1975
NT-365 הכהן דוד דוד נתיב 1975
NT-113 הלוי אבינעם צבי לביא 1975
NT-5 הלוי משולם אילה דן-כספי 1972
NT-542 הלל שלמה אהרן עזתי 1990
NT-464 הלנברג מיכאל ד”ר דן גלעדי
NT-310 הלפרן יחיאל תימורה צור 1981
NT-379 המאירי אברהם דוד נתיב 1975
NT-190 הראל אהרון אילה דן-כספי 1978
NT-311 הרינג זאב אברהם גל 1984
NT-425 הרינג זאב אילה דן-כספי 1983
NT-100 הרצברג נחום צבי לביא 1975
NT-226 וג’ים שלום מוניה אדמתי 1972
NT-191 וולף צבי אילה דן-כספי 1978
NT-114 וונטש יצחק צבי לביא 1976
NT-48 ווסט בנימין צבי לביא 1974
NT-417 וושצינה יהושע דוד נתיב 1974
NT-101 וושצ’ינה יהושע אילה דן-כספי 1974
NT-312 ויגודסקי פסיה תימורה צור 1983
NT-147 וייזר גיורא אילה דן-כספי 1975
NT-474 וייל מאיר אילה דן-כספי 1990
NT-544 וייל מרסל חנן פיינברג 1978
NT-274 ויינר זאב אילה דן-כספי 1978
NT-275 ויינר זאב אילה דן-כספי 1980
NT-313 ויינר זאב אברהם גל 1985
NT-314 ויינר זאב אברהם גל 1985
NT-385 ויינר זאב אברהם גל
NT-148 וינהולץ יהודה אילה דן-כספי 1977
NT-430 וינריב עבריה אברהם גל 1991
NT-315 וינשטין רבקה (וילקומירסקי) דוד נתיב 1982
NT-457 ויסמן יהודה אברהם גל 1992
NT-380 ורטמן משה אברהם גל 1990
NT-420 ורטמן משה דוד נתיב 1974
NT-31 ורלינסקי נחום אילה דן-כספי 1973
NT-32 ורלינסקי נחום אילה דן-כספי 1973
NT-435 ורלינסקי שלמה מיקה דגן-פיש 1990
NT-126 ורשביאק יצחק אילה דן-כספי 1977
NT-250 ז”ק גרשון אילה דן-כספי 1980
NT-21 זברסקי אברהם אילה דן-כספי 1973
NT-524 זברסקי אברהם אילה דן-כספי 1974
NT-145 זהר בנימין אילה דן-כספי 1978-1977
NT-206 -זהר שמחה (פינקלשטיין) אילה דן-כספי 1979
NT-127 ז’טלני שמואל אילה דן-כספי 1974
NT-316 זייד גיורא דוד נתיב 1981
NT-69 זיידל הלל אילה דן-כספי 1975
NT-471 זילברברג אברהם אברהם גל 1987
NT-396 זימרן חנוך (זילברמן הייני) חיים זליגמן 1978
NT-369 זינגר מנדל דוד נתיב 1975
NT-559 זינדל וי לי חיים זליגמן
NT-192 זכאי דוד אילה דן-כספי 1971
NT-509 זלדמן משה 1988
NT-546 זליגמן חיים חיים זליגמן 1979
NT-210 זלץ יחיאל דוד נתיב 1979
NT-276 זמיר רחל תימורה צור 1982
NT-49 זן-בר שמעון אילה דן-כספי 1975
NT-500 זק יעקב דני רוזוליו 1992
NT-277 זר מרדכי הגר הלל 1977
NT-454 זרעוני-רינגר שרה מיקה דגן-פיש 1993
NT-89 זר-ציון (זיצר) נחמה אילה דן-כספי 1976
NT-251 חדש איטה תאיר זבולון 1977
NT-252 חדש מרדכי יוסף נתיב 1980
NT-50 חורין יהודה אילה דן-כספי 1973
NT-193 חורש שמואל אילה דן-כספי 1974
NT-366 חושי יעקב דוד נתיב 1975
NT-554 חייבי אהרון אריה ציליק 1988
NT-205 חיים (מונד) אילה דן-כספי 1978
NT-227 חכלילי בנימין מוניה אדמתי 1972
NT-551 חמי זכריה אברהם גל 1989
NT-135 חסקין יצחק אילה דן-כספי 1977
NT-194 חפץ מינה אילה דן-כספי 1978
NT-51 חפשי נתן (פרנקל) אילה דן-כספי 1974
NT-52 חצרוני אברהם אילה דן-כספי 1975
NT-405 חצרוני יצחק חיים זליגמן
NT-317 חריף מוסה יצחק ליבני 1980
NT-318 חריף מוסה יצחק ליבני 1981
NT-228 טבעוני שלמה מוניה אדמתי
NT-320 טבצ’ניק דוד דוד נתיב 1981
NT-319 טבצ’ניק ריבה דוד נתיב 1981
NT-211 טובין פנחס אילה דן-כספי 1979
NT-321 טורנר ישעיהו תימורה צור 1983
NT-195 טייץ ברל אילה דן-כספי 1979
NT-447 טנאי שלמה מיקה דגן-פיש 1993
NT-162 טרטקובר אריה אילה דן-כספי 1974
NT-229 טרנופולר לבש רישום עצמי 1982
NT-278 יואלי שלום דרור שוורץ 1982
NT-322 יודין יהודה אילה דן-כספי 1975
NT-115 יוהנס דב אילה דן-כספי 1976
NT-496 יוליש חיים דני רוזוליו 1992
NT-545 יוספטל סנטה חנן פינברג

חיים זליגמן

1978
NT-128 יוספטל-פונפוד סנטה אילה דן-כספי 1977
NT-230 ינובסקי ידידיה אילה דן-כספי 1979
NT-53 ינקלביץ יפה אילה דן-כספי 1974
NT-373 יעקב דוד נתיב 1975
NT-116 יעקובי יצחק אילה דן-כספי 1977
NT-408 יערי אברהם (פון דר ואלדה אלברכט) חיים זליגמן
NT-323 יערי מאיר יחזקאל מרוז 1981
NT-324 ישי אלחנן אברהם גל 1987
NT-136 ישי עקיבא מוניה אדמתי 1972
NT-149 ישראלי חיה תאיר זבולון 1975
NT-163 ישראלי שלמה צבי לביא 1977
NT-253 ישראלי שלמה צבי לביא 1977
NT-231 כ”ץ אברהם חיים זליגמן 1980
NT-150 כהן אברהם צבי לביא 1977
NT-73 כהן אידוב אילה דן-כספי 1975
NT-55 כהן דוד אילה דן-כספי 1974
NT-56 כהן דוד מוניה אדמתי 1972
NT-70 כהן הלל אילה דן-כספי 1972
NT-165 כהן חיים שמואל אילה דן-כספי 1975
NT-423 כהן יוסי אהרן עזתי 1990
NT-8 כהן יעקב אילה דן-כספי 1972
NT-325 כהן יעקב אברהם גל 1987
NT-75 כהן ישראל אילה דן-כספי 1974
NT-523 כהן ישראל אילה דן-כספי 1976
NT-529 כהן ישראל אילה דן-כספי 1976
NT-54 כהנא דוד צבי לביא 1974
NT-326 כהנא דוד יצחק גרינברג 1984
NT-422 כהנא לוי
NT-389 כהנר נעמי ואלפרד
NT-476 כוכבי יפת שלמה טבעוני 1991
NT-364 כלפון אברהם דוד נתיב 1976
NT-164 כנעני אליעזר תאיר זבולון 1975
NT-534 כנעני אליעזר משה טבנקין 1974
NT-327 כנרתי שלמה אברהם גל 1985
NT-254 כפכפי משה צבי לביא 1976
NT-535 כפרי דוד מוניה אדמתי
NT-212 כרמל משה מוניה אדמתי 1972
NT-541 כרמל משה משה טבנקין 1973
NT-415 לבבי אריה חיים זליגמן 1978
NT-530 לבון זליג אילה דן-כספי 1972
NT-178 לבון צבי אילה דן-כספי 1972
NT-76 לבנברג דוד ד”ר דן גלעדי 1974
NT-166 לבקוביץ יעקב אילה דן-כספי 1974
NT-367 להב נתן דוד נתיב 1974
NT-462 לוויטין אפרת ותמר שלמה טבעוני
NT-440 לוטן שרה מיקה דגן-פיש 1992
NT-328 לוי יהושע אילה דן-כספי 1973
NT-330 לוי מיכאל אילה דן-כספי 1975
NT-537 לויט מנחם אורי גורביץ 1972
NT-90 לוין שאול אילה דן-כספי 1976
NT-255 לוין שלום מיכאל בר-צבי 1981
NT-197 לוי-קרואני מרים צבי לביא 1979
NT-137 ליבאי משה (הרציג) צבי לביא 1977
NT-77 ליבנה (ליברמן)צבי צבי לביא 1974
NT-331 ליבנה אליעזר (ליבנשטיין) אילה דן-כספי 1972
NT-198 ליבנה פנחס אילה דן-כספי 1978
NT-232 ליבנה צבי ( ליברמן) יחזקאל מרוז 1981
NT-450 ליבר לוש אברהם גל 1992
NT-510 ליברטובסקי ישראל דוד נתיב 1974
NT-199 ליטבק אייזיק אילה דן-כספי 1978
NT-406 ליכטנשטיין פרנץ חיים זליגמן 1977
NT-467 לין אמנון דוד נתיב 1984
NT-167 לינדר אריה אילה דן-כספי 1977
NT-151 ליפבסקי נחום צבי לביא 1977
NT-213 ליפוב דב הגר הלל 1977
NT-575 ליפשיץ אפרים מיקה דגן-פיש 1993
NT-102 למדן חנה אילה דן-כספי 1976
NT-557 לנדמן עמוס דוד נתיב 1974
NT-411 לסה צבי חיים זליגמן 1979
NT-401 לס-פייקסון טוטה חיים זליגמן 1978
NT-498 לשם שלמה דני רוזוליו 1992
NT-256 מאור יצחק דוד נתיב 1980
NT-486 מאיר אהרון
NT-129 מאירי חנן אילה דן-כספי 1974
NT-214 מגן מיכאל (גרובמן) אילה דן-כספי 1972
NT-431 מדזיני דב אהרן עזתי 1990
NT-407 מוזס זהבה אברהם גל 1991
NT-332 מויאל אלי אברהם גל 1983
NT-494 מויאל דוד ציפי אשכנזי 1988
NT-370 מולק אליעזר דוד נתיב 1976
NT-473 מולק אליעזר אברהם גל 1990
NT-566 מור שמעון חיים זליגמן 1978
NT-233 מוריה שמואל אילה דן-כספי 1980
NT-257 מטראני יצחק צבי לביא 1975
NT-543 מיינראט זאב בתיה טומרקין 1978
NT-333 מיכאלי בן ציון אילה דן-כספי 1982
NT-334 מיכאלי יצחק (בורטינקר) דוד נתיב 1982
NT-536 מיסטצ’קין בנימין מוניה אדמתי
NT-152 מיקוניס שמואל אילה דן-כספי 1977
NT-416 מירון אסה חיים זליגמן 1978
NT-549 מלבר גרשון חיים זליגמן 1977
NT-138 מלישקביץ ישראל צבי לביא 1977
NT-335 מלכין אהוביה תימורה צור 1983
NT-179 מלץ דוד שרה ארז 1978
NT-336 מנחם לילי אברהם גל 1987
NT-478 מרגלית יוסף שלמה טבעוני 1991
NT-479 מרגלית נתנאל שלמה טבעוני 1991
NT-168 מרינוב רפאל צבי לביא 1978
NT-482 משל ירוחם 1991
NT-483 משל ירוחם 1991
NT-485 משל ירוחם שריר רענן 1988
NT-514 משל ירוחם 1987
NT-515 משל ירוחם 1991
NT-476 נדב אברהם שלמה טבעוני 1991
NT-200 נדל יצחק אילה דן-כספי 1978
NT-91 נהוראי נתן אילה דן-כספי 1975
NT-78 נוסבאום מיכאל צבי לביא 1975
NT-395 נח פרץ (פריץ נואק) חיים זליגמן
NT-497 נחמני עדי אברהם גל 1990
NT-381 נחמני עדי וג’ני 1978
NT-1 ניב יעקב אילה דן-כספי 1972
NT-20A נצר דבורה מוניה אדמתי 1972
NT-20B נצר דבורה אילה דן-כספי 1973
NT-23 נצר שרגא אילה דן-כספי 1973
NT-258 נשר זיגמונד צבי לביא 1976
NT-57 נתיבי שמואל אילה דן-כספי 1970
NT-443 סברדלוב יהודית אברהם גל 1992
NT-153 סגל אברהם אילה דן-כספי 1978
NT-180 סגל מרדכי אילה דן-כספי 1972
NT-259 סגל מרדכי תאיר זבולון 1976
NT-203 סגל פלתיאל (פיליפ) אילה דן-כספי 1978
NT-139 סוסנובסקי יואל ד”ר דן גלעדי
NT-539 סוסנובסקי יואל ד”ר דן גלעדי
NT-103 סורוקה פנחס אילה דן-כספי 1975
NT-337 סורקין משה שרה ארז 1979
NT-260 סחייק שאול אילה דן-כספי 1981
NT-570 סטורני זאב דוד נתיב 1974
NT-234 סימונזון אדם אילה דן-כספי 1980
NT-565 סימונזון אדם חיים זליגמן 1978
NT-571 סיני דוד (סניסקובסקי) דוד נתיב 1974
NT-104 סלוצקי חיה אילה דן-כספי 1976
NT-140 סלוצקי רחל תאיר זבולון 1977
NT-181 סלוצקין אליעזר שרה ארז 1978
NT-495 סלוצקין אליעזר משה טבנקין 1974
NT-338 סלע שלמה אברהם גל 1984
NT-339 סריג אריה דוד דיין 1979
NT-340 סריג אריה אברהם גל 1984
NT-79 סרנת יצחק צבי לביא 1976
NT-441 עובדיה אברהם מיקה דגן-פיש 1992
NT-446 עוזרי עשהאל אברהם גל 1992
NT-512 עילם יצחק רבקה שטייניץ 1989
NT-513 עילם יצחק 1989
NT-517 עילם יצחק רבקה שטייניץ 1989
NT-519 עילם יצחק 1989
NT-489 עמית מאיר 1991
NT-490 עמית מאיר 1991
NT-261 ענבר יוסף מוניה אדמתי 1972
NT-437 עשת רות מיקה דגן-פיש 1991
NT-463 פאינס מרדכי אברהם גל 1990
NT-456 פארן דוד מיקה דגן-פיש 1993
NT-492 פוגלמן אהרון מיקה דגן-פיש 1990
NT-427 פוגלמן שרה מיקה דגן-פיש 1990
NT-341 פוטיק שמואל אברהם גל 1984
NT-154 פולונסקי יצחק אילה דן-כספי 1976
NT-342 פולושקו אליעזר דוד נתיב 1983
NT-375 פומרוק משה דוד נתיב 1974
NT-374 פורנצ’יק שאול דוד נתיב 1974
NT-343 פורת עובדיה אילה דן-כספי 1984
NT-201 פייגנבוים אלימלך אילה דן-כספי 1980
NT-466 פיינברג חנן חיים זליגמן 1979
NT-491 פיינברג ישראל זוסיה אברהם גל 1984
NT-117 פיירשטיין יעקב אילה דן-כספי 1975
NT-235 פילניק ז’ניה (שהם) אילה דן-כספי 1974
NT-344 פילניק ז’ניה (שהם) אילה דן-כספי 1974
NT-345 פינס אליעזר אילה דן-כספי 1973
NT-262 פירקובסקי יונה תאיר זבולון 1977
NT-505 פלג דב דני רוזוליו 1992
NT-236 פלוטניקוב מאיר אילה דן-כספי 1977
NT-37 פלכסר חיים 1973
NT-58 פלכסר חיים אילה דן-כספי 1975
NT-12 פלר זאב 1969
NT-346 פנאי (פינסק) יצחק אילה דן-כספי 1980
NT-71 פרויס ולטר אילה דן-כספי 1973
NT-347 פרומקין השל אילה דן-כספי 1971
NT-263 פרטוש בן-ציון אילה דן-כספי 1978
NT-348 פריבר ברוך אורי גורביץ 1973
NT-349 פריבר ברוך ד”ר דן גלעדי 1973
NT-39 פרידלנדר אברהם אילה דן-כספי 1973
NT-350 פרימר ברל אילה דן-כספי 1978
NT-202 פרנס חיים אילה דן-כספי 1979
NT-480 צברי צפורה שלמה טבעוני 1991
NT-204 צדוק דוד אילה דן-כספי 1979
NT-215 צדוק חיים אילה דן-כספי 1979
NT-182 צדוק יוסף אילה דן-כספי 1979
NT-432 צור בנימין אברהם גל 1992
NT-36 צור זאב 1974-1973
NT-526 צור זאב משה טבנקין 1973
NT-527 צור זאב משה טבנקין 1973
NT-391 צור קלמן 1977
NT-141 צורי שניאור צבי לביא 1976
NT-351 צחורי אליעזר משה וחוה יוטבת 1986
NT-521 צחורי שושנה אברהם גל 1991
NT-92 ציוני חנן אילה דן-כספי 1975
NT-412 צימבליסטה סיאה 1977
NT-433 צינדר ברכה אברהם גל 1991
NT-105 צירולניקוב שלמה אילה דן-כספי 1976
NT-448 קדמן אמנון מיקה דגן-פיש 1993
NT-265 קדמן גורית אילה דן-כספי 1981
NT-169 קובלנוב אברהם הגר הלל 1977
NT-414 קוהל יעקב חיים זליגמן 1977
NT-352 קול משה תימורה צור 1983
NT-353 קוסטיקה יוסף תימורה צור
NT-538 קופל מיכאל מוניה אדמתי 1972
NT-354 קופמן ישראל דורית אילן
NT-355 קופרשטיין לייב אברהם גל 1985
NT-356 קורן יצחק אילה דן-כספי 1981
NT-170 קושניר יוחנן צבי לביא 1973
NT-264 קושניר שמעון 1971
NT-279 קושניר שמעון 1971
NT-118 קזנצ’י אוליה אילה דן-כספי 1973
NT-563 קטרון יוסף חיים זליגמן 1978
NT-216 קלדרון דוד אילה דן-כספי 1979
NT-61 קלזן זכריה מוניה אדמתי 1972
NT-413 קליין מרטין חיים זליגמן 1977
NT-449 קלם שמואל מיקה דגן-פיש 1993
NT-388 קמינקר אהרון דוד נתיב 1974
NT-119 קמר אליהו צבי לביא 1976
NT-171 קנב יצחק אילה דן-כספי 1974-1973
NT-93 קנטור לוי אילה דן-כספי 1975
NT-237 קנטור שרגא אילה דן-כספי 1979
NT-438 קנר יעקב אברהם גל 1992
NT-357 קסלמן יעקב אילה דן-כספי 1982
NT-11 קפלן שלום אילה דן-כספי 1972
NT-358 קפרא פנסח תימורה צור 1982
NT-238 קרגמן ישראל צבי לביא 1980
NT-569 קרגמן ישראל דוד נתיב 1974
NT-142 קרובנד משה אילה דן-כספי 1976
NT-499 קרול יורם דני רוזוליו 1992
NT-62 קרייזברג שמואל אילה דן-כספי 1974
NT-106 קרן-צבי ישעיהו אילה דן-כספי 1976
NT-397 רבין אלכסנדר 1978
NT-280 רבינוביץ יוסף אילה דן-כספי 1972
NT-363 רבן אברהם אברהם גל 1984
NT-244 רודנר דוד חיים זליגמן 1980
NT-239 רווה יצחק /רויס פרנץ אילה דן-כספי 1980
NT-94 רוזנטל אריה 1976
NT-59 רוזנפלד נחום
NT-387 רויזמן משה מיקה דגן-פיש 1992
NT-240 רוכל משה צבי לביא 1976
NT-281 רוכל משה שלמה סנה 1972
NT-155 רום-רוזנבלום אהרון אילה דן-כספי 1976
NT-156 רום-רוזנבלום אהרון תאיר זבולון 1977
NT-503 רון אמרי דני רוזוליו 1992
NT-434 רונאל-רוזן אפרים אברהם גל 1989
NT-528 רון-פולני יהודה 1976
NT-60 רון-פולני פולסקי יהודה דוד נתיב 1975
NT-282 רופא יעקב אילה דן-כספי 1979
NT-436 רוקני ציון מיקה דגן-פיש 1992
NT-196 רחל יונה אילה דן-כספי 1978
NT-72 רטנובסקי נח אילה דן-כספי 1974
NT-80 ריטוב ישראל צבי לביא 1975
NT-283 רייס אנשל אילה דן-כספי 1973
NT-284 רכב גוסטה (שטרומפף) אילה דן-כספי 1980
NT-285 רכב גוסטה (שטרומפף) 1985
NT-426 רכבי שמעון מיקה דגן 1990
NT-3 רפטור ברל אילה דן-כספי 1972
NT-30 רפטור ברל אילה דן-כספי 1972
NT-568 רפטור ברל דוד נתיב 1974
NT-172 רשיש פנחס אילה דן-כספי 1973
NT-550 שביט מיכה אברהם גל 1987
NT-266 שגב יענקלה (סנקביץ) תאיר זבולון 1976
NT-532 שגיא שמעון חיים זליגמן 1978
NT-217 שדמי נחום (קרמר) אילה דן-כספי 1979
NT-552 שוואלב נתן (דרור) דינה פורת 1987
NT-7 שורצמן אפרים אילה דן-כספי 1972
NT-15 שורש שמואל מוניה אדמתי 1972
NT-419 שחל משה דוד נתיב 1974
NT-562 שטל נפתלי חיים זליגמן
NT-398 שטרן מיכל חיים זליגמן 1978
NT-218 שידלובסקי עליזה משה טבנקין 1973
NT-219 שידלובסקי עליזה תאיר זבולון 1977
NT-286 שיוו ישראל דוד נתיב 1982
NT-576 שילוני אשר 1993
NT-241 שימקוביץ שמואל צבי לביא 1977
NT-520 שכטר יוסף דוד נתיב 1974
NT-452 שלו עוזיאל מיקה דגן-פיש 1993
NT-564 שלום גרשון חיים זליגמן

חנה ויינר

1978
NT-359 שלומי דוד תימורה צור 1983
NT-14 שלמוני נח אילה דן-כספי 1972
NT-267 שמאלי אליעזר דוד נתיב 1980
NT-220 שמחוני דוד שרה ארז 1980
NT-183 שמחוני יהודית דוד נתיב 1979
NT-424 שמיר חניה אברהם שונם 1990
NT-555 שמעוני יהודה ציפי אשכנזי 1988
NT-548 שמעוני יעקב חיים זליגמן 1978
NT-221 שניאור ישראל אילה דן-כספי 1979
NT-242 שניידרמן יזהר צבי לביא 1976
NT-511 שנקר צילה אילה דן-כספי 1979
NT-81 שערי יהודה אילה דן-כספי 1975
NT-362 שעשוע אברהם /שעשוע אבנר אילה דן-כספי 1980
NT-63 שפאן ישראל צבי לביא 1974
NT-360 שפטל אריה אברהם גל 1984
NT-361 שפירא זאב אברהם גל 1984
NT-82 שפירא יצחק ד”ר דן גלעדי 1974
NT-418 שפירא שלום יוסף דוד נתיב 1974
NT-268 שרון אלי /שרבני איליה אילה דן-כספי 1980
NT-329 שרון אריה תימורה צור 1983
NT-130 שרוני יוסף ד”ר דן גלעדי
NT-243 שרי ראובן ד”ר דן גלעדי 1974
NT-29 שריד יעקב אילה דן-כספי
NT-143 שרייבמן אריה ד”ר דן גלעדי
NT-245 שרף זאב תימורה צור 1982
NT-28 תרשיש אברהם אילה דן-כספי 1972