צילומים של מכון לבון

מכון לבון

מכון לחקר תנועת העבודה ע''ש פנחס לבון

ארכיון היסטורי ורשמי של ההסתדרות הכללית וממשיכתה ההסתדרות החדשה, ושל תנועת עבודה הארץ ישראלית ותנועת העבודה היהודית בעולם. היוזם להקמתו היה פרופ’ אייזנשטאדט. ההחלטה בדבר הקמתו התקבלה בשנת 1932 על ידי דוד בן גוריון שכיהן כמזכיר הכללי של ההסתדרות, והיא אושרה על ידי חברי הוועד הפועל שלה.

במגוון אוספי הארכיון שמורים מיליוני פריטים של תיעוד רב ערך מסוגים שונים הכוללים חומר כתוב, מודפס, תצלומים, כרזות, כרוזים, חומר קולי, קלטות וידאו וסרטים, וחומרים מוזיאליים. הללו מרוכזים באוספים לפי מקורות מוצאם ולגורמים שהפיקו או יצרו אותם.

צילומים של מכון לבון

כללי שימוש באוספי התצלומים

השימוש בתצלומים אינו חל לחלוטין על פרסומם והצגתם בכל צורה ולכל מטרה שהיא, מבלי לבקש מראש היתר מיוחד ממכון לבון, אשר יינתן בכתב על ידי עובדי המכון המוסמכים לכך…

כללי הזמנה וצילומי מסמכים

כל הצילומים יבוצעו במכון, לפי תור, ובידי עובד מקצועי המתמחה בכך. יצולמו רק אותם פריטים, שתהליך הצילום אינו עלול לגרום להם נזק, וזאת לפי שיקולם של עובדי המכון.

כללי השימוש בחומר הארכיוני

החומר המוזמן יימסר לשימוש אך ורק בתחומי אולם העיון ובימי קבלת קהל. החומר אינו ניתן להשאלה, אין להוציאו מאולם-העיון.
זכות השימוש בחומר ניתנת בתנאים…

אוסף תצלומים

תצלומי המכון

תצלומי המכון

תחילתו מראשית המאה העשרים ועד סוף שנות התשעים של המאה. האוסף כולל כ-47,000 תצלומים

אברהם סוסקין

אברהם סוסקין

אוסף הצלם התל-אביבי אברהם סוסקין.
האוסף מכיל כ- 12,000 תשלילי זכוכית (פלאטות).

אוסף עיתון דבר

אוסף עיתון דבר

עיתון דבר היה ביטאונה הראשי של הסתדרות העובדים הכללית, כמו כן היה העיתון החשוב ביותר מבין העיתונים של תנועת העבודה הארץ ישראלית