מדור VII

יהדות התפוצות

אוסף מגוון של חומר ארכיוני המכיל מידע בנושאים יהודיים ברחבי העולם. האוסף מכיל חומרים ארכיונים בנושאים רבים הקשורים בקיומו של העם היהודי בתפוצות במהלך המאה ה-20. החומרים מעניקים מידע אודות החיים המתנהלים בקהילות יהודיות באירופה לפני המלחמה העולמית השנייה ואחריה וברחבי מדינות שונות בעולם. בולטים במיוחד נושאים כגון: תופעות שונות של אנטישמיות: רדיפות, פרעות. הגנה עצמית ועזרה לנפגעים. מאבקים נגד אנטישמיות במדינות שונות ובתקופות שונות.

פעילות של ארגוני עזרה יהודיים החל מסוף המאה ה-19 ובמהלך המאה ה-20, שבהם עסקו ארגונים דוגמת: יק”א (חברת ההתיישבות היהודית), פיק”א חברה להתיישבות יהודית בא”י),  היאס (חברה לסיוע למהגרים עבריים) ועוד. אוסף תעודות מתקופת השואה וכן אוסף מסמכים הקשורים במחנות השחרור של שארית הפליטה. אוסף של סוכנות העיתונות היהודית יט”א (סוכנות הטלגרף היהודית). חומרים הקשורים בנושאים דתיים יהודיים דוגמת: פעילותן של ישיבות במדינות שונות, בתי כנסת, ארגונים דתיים ועוד. אוסף מסמכים מתחום החינוך, המעניק ידע אודות רשת החינוך אורט עולמי ופעילותה ברחבי קהילות יהודיות בעולם.

תצלומים מהאוסף

VII - יהדות התפוצות

מס’ חטיבה שם חטיבה שנים מס’ תיקים
VII-2 שאלת היהודים, הגלות, היהודים בארצות הגולה 1963-1919 2
VII-5 אנטישמיות 1967-1922 10
VII-6 התבוללות, המאבק בהתבוללות 1919 2
VII-8 אומות העולם ויחסן ליהודים 1936 1
VII-12 חקלאות, התישבות חקלאית, חינוך חקלאי 1926-1905 3
VII-13 קואופרציה 1933-1931 3
VII-14 הגירה לארצות הברית, “יעאס” – יידישע צענטרלס עמיגראציע-געזעטשריפט אין פוילן” 1959 3
VII-16 מלאכה, חינוך מקצועי, ארגון בעלי מלאכה, בתי חרושת, בתי מסחר 1935 1
VII-22 רדיפות, פרעות, הגנה עצמית, עזרה לנפגעים 1945-1881 14
VII-23 אגודת ישראל 1969 1
VII-24 משפטים (דרייפוס, בייליס), עלילות דם 1913-1911 1
VII-27 אוטונומיה, פולין 1922 1
VII-28 טריטוריאליזם ללא תאריך 1
VII-32 מדע 1950 1
VII-37 דת (ישיבות, בתי כנסת, ארגונים דתיים שונים) 1950-1917 6
VII-45 אמנות, מלאכת מחשבת 1956-1947 3
VII-46 מוסיקה, תיאטרון, במה 1951-1921 1
VII-51 עתונות, יט”א (סוכנות הטלגראף היהודית) 1936-1915 24
VII-52 יידיש 1970-1914 3
VII-58 ארגוני נוער (נוער לומד, צופים) 1938-1919 3
VII-60 עזרה סוציאלית 1937-1911 8
VII-81 דמוגרפיה יהודית 1934-1926 3
VII-83 ידע עם, שירי עם, פולקלור חגים 1941-1917 2
VII-92 קהילות יהודיות 1951-1817 18
VII-112 חיילים יהודיים בצבאות העולם 1946-1921 4
VII-116 יהודים במלחמת העולם הראשונה 1922-1914 7
VII-121 נאצים 1942 1
VII-123 אוסף תעודות מתקופת השואה 1995-1937 132
VII-126 מחנות שחרור של שארית הפליטה 1955-1945 109
VII-219 פדרציות ארציות 1951-1936 1
VII-215 בנקים 1929-1920 2
VII-217 ועידות יהודיות ארציות ללא תאריך 1
VII-218 ועידות יהודיות עולמיות 1925-1920 1
VII-220 ארגונים של יוצאי ערים וארצות (לנדסמנשפטים) 1956-1906 4
VII-222 ג’וינט 1930-1922 2
VII-224 עזרה (הילפספעריין) ללא תאריך 1
VII-225 אורט 1953-1922 14
VII-226 אז”ע 1934-1933 1
VII-227 יק”א, פיק”א, היאס, יעאס 1930-1914 2
VII-230 הסתדרויות שונות, אגודות וארגונים מקצועיים 1946 2
VII-232 ייוו”א (מכון יהודי למדע) 1966-1925 3
VII-231 איגודי תרבות ארציים, ארכיונים 1935-1907 1
VII-232 ייוו”א 1966-1925 3
VII-233 אלטוועלטליכער יידישער קולטור קאנגרעס, איקוף (אידישער קולטור פארבאנד), ציקא, אידישער קולטור קלוב 1959-1947 3
VII-234 ציש”א – בתי ספר ביידיש 1937-1927 1
VII-235 צ.ב.ק. (בנטראלער בילדונגסקאמיטעט) 1937-1924 1
VII-236 הוצאות ספרים 1925-1924 1
VII-256 חינוך, בתי ספר לילדים יהודיים בשפות סונות, מלבד יידיש 1946-1916 1
VII-260 בתי יתומים, בתי ילדים 1951-1945 1
VII-402 מפלגות 1917-1905 3
VII-411 מיניסטריונים יהודיים ומועצות יהודיות לאומיות 1923-1919 4
VII-425 וועד הדליגציות היהודיות לועידת השלום ב1918- 1934-1919 3
VII-426 הקונגרס היהודי העולמי 1950-1936 2
VII-427 הקונגרס היהודי האמריקאי 1938-1916 2
VII-427A הקונגרס היהודי הקנדי 1942-1937 1
VII-428 יט”א (יידישע טעריטאריאליסטישע ארגאניזאציע) 1910-1908 1
VII-436 פאלקס-פארטיי (רוסיה, פולין) 1907 2
VIII-441 הוועד היהודי האנטי-פאשיסטי בברית-המועצות 1944 2
VII-442 ליגה למען ססס”ר 1942 1
VII-502 ממשלות (לטביה) 1928 1
VII-511 חסידי אומות העולם 1966 1