מדור VI

התנועה הציונית

במדור זה מספר אוספים, בתוכם שני האוספים הגדולים ביותר הם:

מחנות גולי קפריסין;   אוסף איחוד- התאחדות ציונים דמוקרטיים בפולין.

בנוסף לאוספים שצוינו מצויים אוספים בנושאים רבים כדוגמת : הקרן הקיימת לישראל;  הסוכנות היהודית; ההנהלה הציונית; ההסתדרות הציונית; חובבי ציון; חינוך ותרבות עבריים בתפוצות; תעמולה ציונית; ארגוני נשים ציוניות; התאחדות לספורט מכבי ועוד.

תצלומים מהאוסף

VI - התנועה הציונית

מס’ חטיבה שם חטיבה שנים מס’ תיקים
VI-3 התנועה הציונית והרעיון הציוני 1946-1944 1
VI-4 ציונות בארצותיה 1918-1917 1
VI-11 התישבות בארץ-ישראל – רוסיה 1932-0931 3
VI-13 קרקעות בארץ-ישראל 1936 1
VI-21 מדיניות ציונית ללא תאריך 1
VI-23 מחנות גולי קפריסין 1949-1945 447
VI-31 ספרי לימוד בעברית, ספרות ציונית בארצות שונות 1939-1936 5
VI-34 עתונות ציונית 1926-1912 7
VI-36 תעמולה ציונית, הסברה ציונית, הפגנות נגד הספר הלבן 1946-1937 3
VI-40 חגים ציוניים והווי ציוני – פולין 1924 1
VI-41 תכניות (אל עריש, ארם נהריים) – רומניה 1937 1
VI-105 הצהרת בלפור והמנדט הבריטי 1919-1917 2
VI-112 המרכז לגולה 1947 1
VI-121 מלחמת העולם הראשונה, שבויי מלחמה – אוסטריה-רוסיה 1920-1918 2
VI-202 קרן קיימת לישראל (לשכה) 1949-1910 6
VI-204 קרן קיימת לשיראל (לפי ארצות) 1946-1916 10
VI-206 קרן היסוד – הלשכה הראשית 1938-1920 2
VI-207 קרן היסוד 1938-1922 2
VI-211 חברות ליישוב ארץ-ישראל 1911 1
VI-212 אגודה להתנחלות ברוסיה 1930-1891 6
VI-221 אירגוני נשים, ויצ”ו (לפי ארצות) ללא תאריך 1
VI-222 ארגוני נשים ציוניות – הדסה, ארצות הברית 1919-1912 1
VI-223 מכבי, הסתדרות ספורט 1935-1917 4
VI-224 מכבי הצעיר ללא תאריך 2
VI-225 ארגוני סטודנטים וארגוני נוער 1938-1998 7
VI-231 הברית העברית העולמית 1962-1890 10
VI-232 מוסדות תרבות (לפי ארצות) 1939-1915 5
VI-234 חינוך: בתי ספר וגנים עבריים. אגודות מורים (לפי ארצות) 1949-1915 7
VI-402 חובבי ציון רוסיה 1935-1881 3
VI-411 ההסתדרות הציונית העולמית 1956-1897 9
VI-412 ההסתדרות הציונית (לפי ארצות) 1956-1912 32
VI-413 הקונגרסים הציוניים 1961-1921 16
VI-417 הוועד הפועל הציוני 1961-1899 12
VI-420 ועד הצירים לארץ-ישראל 1919 1
VI-421 ההנהלה הציונית בארץ-ישראל 1957-1919 28
VI-424 ההנהלה הציונית בלונדון 1939-1919 15
VI-431 אגודת ציוניות 1935-1900 17
VI-441 הסוכנות היהודית 1967-1928 11
VI-441A הסוכנות היהודית (לפי ארצות) 1956-1929 4
VI-443 הנהלת הסוכנות היהודית – מחלקות 1958-1926 29
VI-444 הנהלת הסוכנות היהודית – ועדות 1953-1937 4
VI-447 משרדים ארצישראליים 1935-1918 7
VI-448 מגבית מאוחדת למען ארץ-ישראל, אמריקה 1938-1937 1
VI-450 פלקור (סוכנות הידיעות הארץ-ישראלית) 1936 1
VI-461 ציונים כלליים, ציונים רדיקליים, הפרקציה הציונית-דמוקרטית 1929-1903 2
VI-461A המפלגה הפרוגרסיבית (מסונפת לברית העולמית של ציונים כלליים) 1951 1
VI-461B-438 איחוד – התאחדות ציונים דמוקרטיים בפולין 1949-1945 145
VI-462 המזרחי, המרכז העולמי 1950-1925 5
VI-463 רוויזיוניסטים, בית”ר 1951-1925 3
VI-464 מפלגת המדינה 1937-1935 1
VI-505 רוסיה הצארית והציונות 1903 1
VI-505A ברית-המועצות והציונות 1947 1
VI-509 ארצות ערב והציונות 1948 1
VI-510 גרמניה והציונות 1937 1
VI-513 חיילים יהודים והציונות 1946 1
VI-521 ידידי הציונות 1944 1
VI-523 הקומוניסטים והציונות (לפי ארצות) 1948-1944 2
VI-531 הדת והציונות ללא תאריך 1