מדור V

ארץ ישראל ומדינת ישראל

במדור זה מצויים תיקי ארכיון מתחומים שונים מתקופת הישוב ובמהלך קיומה של המדינה, העוסקים בנושאים שאינם בהכרח קשורים ישירות לתנועת העבודה הארץ ישראלית  וההסתדרות הכללית.

מצויים במדור חומרים רבים מקשת רחבה של הפעילות בישוב היהודי ובמדינת ישראל:  בתחומי כלכלה – מפעלים, דוגמת בית חרושת אתא,  התאחדויות של סוחרים;  בנקים;  מערכות חינוך;  אוניברסיטאות;  ארגוני נשים;  מוסדות שלטון;  הועד הלאומי;  המשרד הארץ ישראלי;  משרדי הממשלה;  עיריות;  תנועות חברתיות;  מפלגות;  ההסתדרות הציונית;  ארגונים למען האוכלוסייה הערבית ועוד.

תצלומים מהאוסף

V - ארץ ישראל ומדינת ישראל

מס’ חטיבה שם חטיבה שנים מס’ תיקים
V-2 חקלאות, דייג, קרקע, יעור, יין 1922 1
V-6 אגודת הימאים 1954-1935 19
V-8 בית חרושת אתא 1969-1950 77
V-8B מפעל רוטנברג 1977 1
V-30 חינוך 1950-1931 2
V-46A קולנוע, רדיו, טלוויזיה 1940-1933 1
V-57 בריאות ללא תאריך 1
V-59 ביטחון, גילויי גבורה 1973 1
V-63 נשים 1952 1
V-75 דת 1958 2
V-102 הישוב הישן ללא תאריך 1
V-106 קרן הגאולה 1921-1920 1
V-107 משרד ארצישראלי – ד”ר רופין ולשכת מודיעין 1910-1906 2
V-115 מלחמת השחרור 1963-1947 5
V-117 מיסי חרום,עזרה ובצרון, מגבית התגיסות והצלה 1948-1941 2
V-118 מלחמת ששת הימים 1967 2
V-125 צה”ל, מח”ל, הוועד למען החייל, ארכיון צה”ל, תע”ש 1978-1941 6
V-126 הכשרה צבאית של הנוער (השחר, גדנ”ע, נח”ל) 1961-1947 6
V-201 קרן קיימת לישראל (קק”ל) – הועד הארצי 1958-1921 5
V-202 קרן היסוד – הועד הארצי 1970-1925 4
V-203 חברות התישבות 1948-1913 1
V-204 בנקים ציבוריים, בנקים קואופרטיביים 1934-1919 1
V-208 ביצור 1949-1947 1
V-211 חברת האשלג, מפעלי ים המלח 1935-1922 1
V-212 חברות מסחריות 1946-1943 3
V-213 חברה לפיתוח צפת 1949-1945 2
V-214 חברות לספנות (צים, שוהם), חבל ימי לישראל, ליגה ימית 1958-1920 8
V-216 האגוד למעין תוצרת הארץ 1949-1924 14
V-222 אירגונים חקלאיים, התאחדות החקלאים במושבות יהודה ושומרון, הוועד המרכזי – רחובות 1941-1925 2
V-223 התאחדות בעלי התעשיה 1944-1923 4
V-224 סוחרים – ארגונים 1955-1930 5
V-225 בעלי בתים – ארגונים 1940-1938 2
V-226 שכנים ארגונים 1943-1919 2
V-227 התאחדויות עולים 1980-1926 64
V-228 התאחדות בני היישוב ללא תאריך 1
V-229 אירגונים שונים 1962-1896 1
V-230 מועדונים, מועדוני נוער, אכסניות 1952-1921 1
V-231 מוסדות חינוך 1998-1997 1
V-234 בתי ספר עממיים, תיכוניים, סמינרים למורים, בתי ספר מקצועיים 1975-1893 14
V-236 אוניברסיטאות 1999-1925 7
V-238 ארגוני סטודנטים 1971-1925 4
V-240 אגודת המשוטטים הארץ ישראלית 1946-1930 2
V-241 הנחלת הלשון, אולפנים ללא תאריך 1
V-242 השלטת העברית, גדוד מגיני השפה 1941-1913 2
V-246 עיתונות 1963-1919 1
V-247 התאחדות הוצאות ספרים 1934-1927 1
V-251 מדרשת הסדר למנהיגות חינוכית וליהדות כתרבות 1999-1998 1
V-252 שוחרי ייוו”א בארץ-ישראל 1935 1
V-253 ארכיונים ומוזיאונים 1927 1
V-258 משפט השלום 1920-1918 1
V-260 הרבנות הראשית, ארגונים ומוסדות דתיים 1947-1938 2
V-260A הליגה למניעת כפיה דתית בישראל 1962 1
V-261 ארגון הפרטיזנים, לוחמי המחתרת ומורדי הגיטאות 1988-1942 10
V-263 השרות החילוני, האגודה ההומניסטית החילונית בישראל 1988-1986 1
V-264 ארגוני נשים, התנועה הפמיניסטית 1989-1987 1
V-265 ארגונים לאומיים אחרי ששת הימים – התקווה 1993 1
V-266 תנועות נגד הגזענות 1987-1984 1
V-267 תנועות נוער יהודי-ערבי 1988 1
V-270 המשמר האזרחי, הג”א 1944 1
V-271 בית ספר ימי זבולון 1940-1918 4
V-272 תעופה, הקלוב הארץ ישראלי לתעופה 1948 1
V-273 מכבי אש 1940-1933 2
V-275 ספורט, אגודות בארץ ישראל 1938-1936 2
V-282 מערכת בריאות אזרחית 1949-1906 3
V-283 קופת חולים מכבי 1962 1
V-285 מגן דןד אדום 1948-1918 1
V-286 המפדה האזרחי 1944-1935 1
V-301 הכנסיה הישראלית בארץ-ישראל 1904-1903 2
V-302 המועצה הארץ-ישראלית 1918 1
V-303 הועד הזמני של יהודי ארץ ישראל, אספת הנבחרים, כנסת ישראל, הוועד הלאומי 1944-1918 4
V-306 הועד הלאומי 1941-1921 11
V-311 ועד קהילת ירושלים 1944-1937 2
V-312 ועד קהילת תל אביב-יפו, חיפה 1943-1938 3
V-315 יד ושם 1949-1947 2
V-321 עירית תל אביב – אוסף תעודות 1996-1921 42
V-324 השלטון המקומי ללא תאריך 1
V-328 הוועד הארצי של ראשי הרשויות המקומיות הערביות 1987 1
V-329 האגודה למען ערביי יפו 1987-1985 2
V-341 עבר הירדן (התישבות) 1904-1896 2
V-343 נמלים 1949-1937 8
V-344 אגודות דיג, ועדה לענייני דייגים 1947-1920 5
V-355 רעיון המדינה 1946 4
V-356 מדינת ישראל, חוקת המדינה, משטר 1963-1948 1
V-360 מועצת העם, מנהלת העם 1948 1
V-361 הממשלה הזמנית ומועצת המדינה המרכזית 1949-1918 3
V-362 כנסת ישראל (אסיפה מכוננת, בחירות), חוקי יסוד 1949-1948 2
V-363 ממשלת ישראל, מזכירות הממשלה 1983-1948 6
V-364 משרדי ממשלה 1962-1948 11
V-365 צירויות וקונסוליות של מדינת ישראל 1951-1948 1
V-404 הפנתרים השחורים 1983 1
V-406 שומרונים ללא תאריך 1
V-411 ציונים כלליים 1951-1927 8
V-412 מפלגת המזרחי 1955-1933 1
V-413 מפלגת המדינה היהודית 1938 1
V-414 המפלגה הפרוגרסיבית, המפלגה הליברלית העמצאית 1976-1948 1
V-415 אירגונים פוליטיים שונים 1950-1919 1
V-416 המשטר החדש 1959 1
V-419A ליכוד 1955 1
V-423 רביזיוניסטים ופורשים, אצל, לחי וארגונים שונים 1964-1928 16
V-424 תנועת העם 1947-1946 1
V-426 שורת המתנדבים 1990-1953 2
V-428 סרבני שרות בשטחים 1990-1989 2
V-429 התנועה לשלום ובטחון, הוועד לשלום צודק 1971-1970 1
V-430 העולם הזה – כח חדש 1970 1
V-431 קרן נשים, ויצ”ו 1946-1936 1
V-432 אירגוני נשים 1990-1930 5
V-433 יידישיסטים ללא תאריך 1
V-434 פציפיסטים 1980 1
V-436 ציונים, אירגונים שונים 1947-1902 1
V-440 כך, הליגה להגנה יהודית (הרב מאיר כהנא), גוש אמונים, צומת, מולדת, אלידע, סיקריקים, מרי 1988-1986 1
V-442 חרדים, נטורי קרתא 1951-1927 1
V-443 עליה חדשה 1936 2
V-444 אגודת ישראל, הנוער האגודתי ללא תאריך 2
V-446 הליגה לזכויות האדם והאזרח 1990-1937 3
V-447 שלום עכשיו 1990-1987 2
V-448 תנועת השלום 1990-1989 1
V-449 שס”י – שמאל סוציאליסטי ישראלי 1990-1978 3
V-451 הרשימה המתקדמת לשלום 1989-1988 1
V-452 ארגונים קומוניסטיים 1990-1989 1
V-453 החזית המזרחית 1990-1966 2
V-454 קמפוס 1989-1988 1
V-455 דרך הניצוץ 1989-1987 1
V-456 יש גבול, די לכיבוש, השנה ה-21 1989-1987 1
V-457 בצלם 1990-1989 1
V-458 המפלגה הדמוקרטית הערבית 1989 1
V-459 אגודה לסיוע ולהגנה על זכויות הבדואים 1988 1
V-460 בני הכפר 1988 1
V-461 האגודה למען ערביי יפו 1990 1
V-462 ארגונים לא ממשלתיים במגזר העברי 1990-1988 3
V-463 ארגונים של התנועות הקיבוציות להגנת זכויות הערבים 1990-1989 2
V-464 אמנים וסופרים למען שיתוף יהודי-ערבי 1990-1989 1
V-465 תנועות נוער למען השלום 1990 1
V-466 האגודה לשמירת זכויות הפרט של ההומוסקסואלים והלסביות בישראל 1989 1
V-467 השירות החילוני 1990-1987 1
V-468 ממוריה – ועד קרובי העצורים והנעדרים בארגנטינה 1990-1989 1
V-469 אזרחים למען חוק משאל עם ללא תאריך 1
V-470 ארגונים בינלאומיים למען השלום במזרח התיכון 1990 1
V-501 ההסתדרות הציונית 1954-1924 5
V-503 עזרה לגולה (מגן, מעוז, אסירי ציון) 1969-1927 9
V-504 חינוך והסברה לגולה (קול ציון לגולה) 1951-1950 1
V-510 יחסים בינלאומיים 1948-1946 2
V-511 ערבים בארץ-ישראל ובמדינת ישראל, בשטחים, בחוץ לארץ ללא תאריך 1
V-513 צירויות וקומסוליות זרות 1959-1937 1
V-516 גרמניה הנאצית (חרם, טרנספר) 1943-1934 5
V-518 גרמנים (טמפלרים), נאצים בארץ 1990-1912 3
V-521 ממשלת תורכיה 1914-1909 1
V-522 ממשלת המנדט 1948-1917 6
V-523 ממשלת לונדון 1946-1945 1
V-525 ועדות חקירה בריטיות ובינלאומיות 1946-1919 3
V-524 חבר הלאומים, ארגון האומות המאוחדות, אגודה למען חבר הלאומים 1972-1929 1
V-524B ועדות שונות, הוועד הארצי למען השלום בישראל 1951 1
V-533 ארצות המזרח וארץ-ישראל, ארצות ערב וארץ-ישראל 1940-1931 2
V-535 ארצות שונות וארץ-ישראל – אפריקה, מדינות מתפתחות, ישראלים נגד אפרטהייד 1981 1
V-536 ברית-המועצות וארץ-ישראל 1953-1941 1
V-542 דעות, הערכות ורשמים על ארץ ישראל 1954-1914 2