תת מדור IV-104

ארכיונים אישיים

במכון לבון אצורים אלפי תיקי ארכיון אישיים של דמויות בולטות בתנועת העבודה היהודית בארץ ובחו”ל, ראשי ההסתדרות הכללית, מנהיגי התנועה הציונית בארץ ובתפוצות, פעילי מפלגות שונות בארץ ובתפוצות, וכן ארכיונים אישיים של הוגים, יוצרים ואומנים חברי התנועה או אוהדיה.

ניתן לחלק את הארכיונים האישיים למספר קבוצות בולטות:

א. ארכיונים אישיים של מזכ”לי ההסתדרות הכללית, ראשי מחלקותיה, ופעיליה הבולטים במשך שנות קיומה:

ברל כצנלסון, דוד בן גוריון, דוד רמז, יוסף שפרינצק, אהרון בקר, יצחק בן אהרון, ירוחם משל, ישראל קיסר, דוד זכאי, דוד בלוך, ברל לוקר, ישראל מרום, עדה פישמן, בבה אידלסון, אברהם הרצפלד, זאב ויינר ועוד.

ב. ארכיונים אישיים של פעילי תנועת העבודה בארץ ובתפוצות:

בר וליובה בורוכוב, אהרון שמואל ליברמן,  פרופ’ שמואל אייזנשטדט, יוסף טרומפלדור, ישראל ומניה שוחט, יהודה אלמוג, בנימן וסט, דוד בר-רב-האי, מאיר בר-רב- האי, אהרון דוד גורדון, אליהו גולומב, ישראל גלעדי, דב הוז, אלכסנדר זייד, יעקוב זרובבל, יצחק בן-צבי, משה בילינסון, נטע הרפז, דבורה ושרגא נצר, שלמה קפלנסקי ורבים נוספים.

ג. ארכיונים אישיים של ראשי התנועה הציונית:

מנחם אוסישקין, נחמן סירקין, חיים ארלוזורוב, משה שרת ועוד.

ד. ארכיונים אישיים של פעילי מפלגות וארגונים בארץ המזוהים עם תנועת העבודה:

ישראל ישעיהו, יאיר צבן, זאב הרינג, משה סנה, שמואל מיקוניס, ועוד.

ארכיונים אישיים של הוגים, סופרים, משוררים, בלשונות עברית ויידיש, אומנים מתחומים שונים, המכילים כתבי יד מקוריים של יצירותיהם דוגמת:

יוסף חיים ברנר, רחל בלובשטיין (רחל המשוררת), אלישבע, קדיה מולודובסקי, קלמן מרמר, דוד פינסקי, חיים שורר, יצחק יציב, מלך נוי-נוישטאט, בתיה לישנסקי, ועוד.

החומר הארכיוני מחולק לחטיבות ומסודר בהן על פי חלוקה של אלפבית עברי. הקריטריון לקטלוג החומר מתבסס על האות הראשונה של שם משפחה לה משויך הארכיון האישי.

תצלומים מהאוסף

IV-104 - רשימת החטיבות ארכיונים אישיים

(לפי א”ב)

שם סימול שנים מס’ תיקים
אב נר שפאל מיכל IV-104-138 1925-1912 1
אבטיחי אריה IV-104-128 1935-1931 1
אבי שאול מרדכי IV-104-129 1939 1
אביגדורוב גד ורחל IV-104-130 1918-1904 1
אבידר יוסף IV-104-131 1968 1
אביזמר שמעון IV-104-1237 1973-1950 1
אביטוב אברהם יצחק IV-104-1157 1930-1920 9
אביצוק יעקב IV-104-1123 1963-1936 6
אבישר דוד IV-104-132 1934-1933 1
אבלוביץ אברהם IV-104-216 1931 1
אבן זהב אריה IV-104-133 1941 1
אבן זהר שמחה IV-104-134 1970-1925 13
אבן טוב אליהו IV-104-135 1929 1
אבן יעקב IV-104-136 1914 1
אבן שושן (רוזנשטיין) צבי IV-104-110 1938-1935 5
אבני אהרן IV-104-137 1952-1941 1
אבנרי בצלאל IV-104-139 ללא תאריך 1
אברהמיהו נפתלי IV-104-141 1935-1922 1
אברהמית ד IV-104-146 1942 1
אברונון אברהם IV-104-142 1939-1899 1
אברך ישעיהו IV-104-1139 1983-1959 21
אברמוביץ זאב IV-104-1 1944-1924 69
אברמוביץ חיים IV-104-1124 1966-1941 8
אברמוביץ יוסף IV-104-220 1927-1907 1
אגמי אורי IV-104-1273 1996 1
אגסי אליהו IV-104-143 1980-1936 53
אגרון גרשון IV-104-145 1925 1
אדיב רחל וישראל IV-104-1245 1984-1932 46
אדלר ויקטור IV-104A-1 1931 1
אדלר ישראל יהודה IV-104-144 1940 1
אדלר מכס IV-104A-2 1929-1937 1
אדלר פרידריך IV-104A-3 1932-1923 1
אדלשטיין מרים IV-104-147 1942 2
אדמתי מוניה IV-104-1281 2000 26
אדנוב סם IV-104-211 1959-1956 1
אהרונוב שניאור IV-104-205 1967-1941 1
אהרונוביץ יוסף IV-104-208 1978-1935 6
אהרוני יוסף IV-104-150 1945 1
אהרן זאב IV-104-148 ללא תאריך 1
אוירא חיים, אוירא בן ציון, אוירא חנה IV-104-151 1949-1907 1
און זאב IV-104-1125 1974-1943 288
אונגרפלד ר IV-104-153 1897 1
אוסטרובסקי גרשון IV-104-154 1964-1952 1
אוסטרובסקי מיכאל IV-104-155 1970-1949 1
אוסישקין מנחם IV-104-156 1912-1905 1
אופאטושו יוסף מאיר IV-104A-6 ללא תאריך 1
אופיר אריה IV-104-157 1938-1935 1
אופיר דניאל IV-104-1225 1990 1
אופנהיימר פרנץ IV-104A-5 1935-1903 1
אורבוך (אברבוך) IV-104-158 1938 1
אורי יעקב IV-104-159 1965-1935 13
אורלן חיים IV-104-160 1938 1
אורן מרדכי IV-104-161 1932 1
אז”ר – רבינוביץ’ אלכסנדר זיסקינד IV-104-3 1945-1899 33
אזניה ברוך IV-104-21 1982-1945 11
אחד בעם (גינצברג אשר) IV-104-162 1926-1892 1
אטינגן ש IV-104-163 1929 1
אטינגר עקיבא IV-104-164 1939-1921 1
אידלברג משה IV-104-4 1980-1929 75
אידלמן משה IV-104-167 1938-1898 1
אידלמן שמואל IV-104-166 1955-1920 1
אידלסון בבה IV-104-2 1974-1930 54
אידסס זאב IV-104-169 1921 1
איוונסקי מיכל IV-104-213 1951-1925 1
איזנר קורט IV-104A-7 1929-1919 1
אייזנברג אהרון IV-104-5 1923-1898 44
אייזנשטדט שמואל IV-104-13 1963-1917 230
אייזנשטט אביגדור ויקטור IV-104-170 1933-1928 1
אייזנשטט בן ציון IV-104-171 1938-1925 2
אייזנשטט ברוך-בוריס IV-104-172 ללא תאריך 1
אילון סירני דבורה IV-104-173 ללא תאריך 1
אימבר נפתלי הרץ IV-104A-9 ללא תאריך 1
אימבר שמואל IV-104-175 1941 1
אינהורן דוד IV-104A-10 1908 1
אינסליכט שמואל IV-104-1240 1966-1941 47
אינשטיין אלברט IV-104A-8 1955-1934 1
איצקוביץ’ שמואל IV-104-209 1932-1930 1
איתן א IV-104-177  1936-1938 1
אכסלרוד פאבל IV-104A-11 1928-1915 1
אכר אברהם IV-104-178 1924 1
אלגין מ IV-104-212 1915 1
אלון דוד IV-104-179 1960-1943 1
אלון יגאל IV-104-1159 1925 1
אלחנני א IV-104-180 ללא תאריך 1
אליוביץ א IV-104-174 ללא תאריך 1
אלימלך ב IV-104-181 1940 1
אליצור (אוליצקי) אברהם IV-104-152 1912-1911 1
אלישבע (המשוררת) IV-104-182 1939 1
אלישבע (המשוררת) IV-104A-12 1975 1
אלמוג יהודה IV-104-1149 1971-1920 581
אלמוגי יוסף IV-104-14 1957-1947 16
אלפרוביץ רבקה IV-104-183 1925 1
אלפרט אורי IV-104-184 1985-1942 37
אלקינד מנחם מנדל IV-104-185 1925-1962 1
אלקלעי יעקב IV-104-186 1963-1961 1
אלתרמן נתן IV-104A-155 1997 1
אמיר ז’ק IV-104-1228 1990-1988 1
אנגל יואל IV-104-187 1927-1924 1
אנגל יואל IV-104A-13 1944 1
אנגרפלד משה IV-104A-4 1954-1955 1
אנכי ז IV-104-188 1910 1
אנ-סקי (רפופורט שלמה זנול) IV-104A-14 1921 2
אנקוריון ארי IV-104-1126 1980-1934 38
אסושקין זלמן IV-104-189 1920 1
אסף מיכאל IV-104-190 1936-1927 1
אסף צבי IV-104-191 1973 1
אפטיקר חיים IV-104-192 1959-1940 1
אפטר יעקב IV-104-217 1965-1914 78
אפרת יוסף IV-104-194 ללא תאריך 1
אפרתי אליהו IV-104-193 1952-1929 1
אפרתי בנימין IV-104-218 1952-1927 1
אפשטיין (אילת) אליהו IV-104-195 ללא תאריך 1
אפשטיין יצחק IV-104-214 1945-1886 1
ארגוב (גרבובסקי) מאיר IV-104-16 1933-1949 22
ארד אברהם IV-104-17 1950-1973 6
ארדשטיין זהבה ויוסף IV-104-210 1957 1
ארז אריה IV-104-1204 1988-1957 24
ארז יהודה IV-104-18 1963-1930 17
אריאל טובה IV-104-219 1912-1907 1
אריאל צבי IV-104-1209 1941-1934 1
אריכא יוסף IV-104-197 ללא תאריך 1
ארלוזורוב חיים IV-104-19 1907-1946 49
ארליך אברהם IV-104-1258 1983-1956 1
ארליך אשר IV-104-20 1952-1879 14
ארליך זאב IV-104-198 1920-1913 1
ארם משה IV-104-215 1950-1949 2
ארמון צבי IV-104-204 1953-1920 4
ארמן אמיר מנשה IV-104-1203 1978-1932 14
ארן זלמן IV-104-149 1970-1966 1
ארנבוך דוד IV-104-199 1925 1
ארנבורג איליה IV-104A-15 1987 1
ארנקרנץ יהודה IV-104-1238 1968-1936 1
ארסט אברהם IV-104-22 1967-1918 62
אש שלום IV-104A-16 1958 1
אשבל ד IV-104-200 1943 1
אשור זאב IV-104-201 1952 1
אשכול לוי IV-104-206 1969-1924 4
אשכנזי יעקב IV-104-202 1937 1
אתקין אהרון IV-104-203 1938-1935 1
שם סימול שנים מס’ תיקים
באהם אדולף IV-104-227 1941 1
באוור אוטו IV-104A-17 1940-1928 1
בג ברוך IV-104-222 1934 1
בדר דוד IV-104-23 1986-1918 10
בדר מנחם אדולף IV-104-226 1950-1934 12
בהרב זלמן IV-104-228 1953 1
בובר מרטין IV-104A-18 1949-1927 1
בוגדנובסקי מאיר IV-104-230 1931-1924 2
בודהיימר שושנה IV-104-231 1941 1
בודניק יעקב IV-104-232 1939-1935 1
בוטנסקי נגה IV-104-1283 1990-2006 109
בוטקובסקי מ IV-104-234 ללא תאריך 1
בויבסקי אריה (בקלבסקי גלב) IV-104-235 ללא תאריך 1
בולאי אליעזר IV-104-279 1910 1
בוסל יוסף IV-104-236 1936-1919 2
בורוכוב  בר IV-104-34 1958-1987 151
בורוכוב לובה IV-104-33 1968-1917 30
בורחארדט יוליאן IV-104A-19 1931 1
בורלא יהודה IV-104-237 1956 1
בז’וסטובצקי ז IV-104-335 1938 1
ביאלופולסקי אברהם IV-104-238 1950-1939 1
ביאליק חיים נחמן IV-104A-20 1933-1903 2
ביאלק בנימין IV-104-334 1924-1920 1
ביאלר קלמן IV-104-24 1984-1911 30
בייגל מ.א. IV-104-240 1946-1924 1
ביילין אשר IV-104-241 ללא תאריך 1
ביין ישראל IV-104-331 1930 1
בייננשטוק מ IV-104-332 ללא תאריך 1
בילוצרקובסקי דוד IV-104-35 1947-1921 9
בילינסון משה IV-104-6 1946-1920 15
בילצקי אליהו IV-104-38 1990-1934 233
ביננבוים מרדכי IV-104-1150 1988 1
ביר משה IV-104-242 1941-1919 1
בירגר הילל IV-104-337 1984-1942 5
בירמן רחל IV-104-243 1965 1
בירנבוים נתן IV-104-221 1937-1897 1
בית הלחמי רחל IV-104-245 1954-1949 1
בכר יעקב IV-104-244 1960 1
בכר מנדל אברהם IV-104-329 1925 1
בלאנק אליהו IV-104-246 1927 1
בלאס שמחה IV-104-251 1926 1
בלובשטיין יעקב IV-104-247 1935 1
בלובשטיין רחל IV-104-112 1951-1914 35
בלוך דוד IV-104-25 1947-1913 31
בלוך ישראל IV-104-338 1949-1915 2
בלוך סיומה IV-104-333 1936 1
בלום ליאון IV-104A-21 1938-1926 1
בלומברג דב IV-104-26 1977-1919 13
בליאק מ IV-104-249 ללא תאריך 1
בליומקין לאה IV-104-250 1948 1
בלקין ירחמיאל IV-104-252 1934-1930 1
בלקינד ישראל IV-104-253 1926 1
בן אביגדור מ IV-104-223 1916 3
בן אברהם ש IV-104-260 1937-1935 1
בן אדיר IV-104-239 1944-1943 1
בן אהרון יצחק IV-104-28 1976-1937 63
בן אמיתי לוי IV-104-257 1937 1
בן אפרים ישראל IV-104-258 1925 1
בן אשר חיים IV-104-262 ללא תאריך 1
בן ברק א IV-104-263 ללא תאריך 1
בן גבריאל מ IV-104-264 ללא תאריך 1
בן גוריון אריה IV-104-1251 1994 1
בן גוריון דוד IV-104-29 1973-1914 52
בן דוד ניסן IV-104-1127 1974-1907 8
בן דור יצחק IV-104-265 1947-1944 1
בן זאב ישראל IV-104-266 1939 1
בן טובים שלמה IV-104-268 1925 1
בן יהודה אליעזר IV-104-317 1919-1891 6
בן יהודה ישראל IV-104-270 1936-1924 1
בן יוסף אהרון IV-104-30 1949-1916 22
בן יעקב יצחק IV-104-271 1941-1940 1
בן ירוחם דב IV-10-272 1928-1924 1
בן ישראל שלמה IV-104-1218 1974-1960 1
בן מאיר דב IV-104-1160 1985-1980 413
בן משה נפתלי IV-104-1193 1989-1974 72
בן נחום אפרים IV-104-273 1931 1
בן עמי י IV-104-274 1936 1
בן צבי יצחק IV-104-7 1963-1904 83
בן צבי שמעון IV-104-1142 1967-1932 35
בן ציון שלום IV-104-277 1940 1
בן שם ישראל IV-104-278 1944-1925 1
בנארי נחום IV-104-1220 1976-1911 8
בנדורי שרגא IV-104-276 1938 1
בנדיקס לודביג IV-104A-22 1934-1903 1
בניהו מ IV-104-269 1933 1
בנקוביר יוסף IV-104-289 1957 1
בסביץ לילה IV-104-280 1989-1933 1
בסוד משה IV-104-281 ללא תאריך 1
בסן יצחק IV-104-282 1941 1
בסקינד ש IV-104-283 ללא תאריך 1
בער א IV-104-284 1938-1937 1
בצר ישראל IV-104-285 1936-1930 1
בקר אהרון IV-104-286 1919-1987 778
בר דיין ח IV-104-326 1943 1
בר יהודה (אידלסון) ישראל IV-104-168 1973-1954 11
בר יוסף יהושע IV-104-287 1929 1
בר מ IV-104A-24 ללא תאריך 1
בר ניב צבי IV-104-1188 1985-1945 61
בר רב האי דוד IV-104-1287 1986-1911 71
בר רב האי מאיר IV-104-1288 1990-1922 48
בר רצון ישראל IV-104-323 1980-1930 2
בראודה מאיר IV-104-1128 1970-1929 39
בראור א י IV-104-288 ללא תאריך 1
בראלי יצחק IV-104-1242 1956-1926 2
בראנדייס לויס ר IV-104-229 1942-1941 1
ברגינסקי יהודה IV-104-291 1960-1957 2
ברגלסון דוד IV-104A-25 1957 1
ברגמן שמואל הוגו IV-104-341 1975-1903 18
ברגר אלפרד IV-104-293 1940-1928 1
ברגר ברזילי יוסף (זלזניק איזידור) IV-104-297 1972 1
ברגר חיים IV-104-295 1935 1
ברגר יהודה לייב IV-104-296 1919-1867 1
ברגשטיין פניה IV-104-297 1960 1
ברוד מקס IV-104-298 1964-1917 1
ברוידא אפרים IV-104-299 1939 1
ברוידס אברהם IV-104-300 1973-1942 5
ברוידס אברהם IV-104A-25A 1967 1
ברוך אברהם IV-104-301 ללא תאריך 1
ברוך י ל IV-104-302 ללא תאריך 1
ברונדס יוסף IV-104-248 1928-1927 1
ברונזפט מ IV-104-303 ללא תאריך 1
ברוצקוס דב בוריס IV-104-36 1935-1927 4
ברוק אברהם בן יעקב IV-104-256 1912 1
ברור א IV-104-306 1961-938 1
ברושי עזריאל IV-104-307 1984-1921 5
ברזילי זאב IV-104-308 1972-1921 7
ברזילי יהושע IV-104-309 1914-1912 1
בריטנר הוגו IV-104A-26 1935 1
ברייזמן רבקה IV-104-1200 1982-1920 25
בריינהנדלר אליעזר משה IV-104-310 1953-1920 1
בריינין ראובן IV-104-224 1940 1
בריישה מנחם IV-104-233 ללא תאריך 1
בריל יחיאל IV-104-311 1882-1881 1
בריסטיגר נטע IV-104-275 1932-1926 1
בריסק אשר לייב IV-104-312 1906 1
בריסקי איסר IV-104-313 1925-1922 1
בריסקר שמעון IV-104-314 1962-1925 1
ברישניק שמואל IV-104-316 ללא תאריך 1
ברכוז ש ח IV-104A-156 ללא תאריך 1
ברכיהו אהרן מיכל IV-104-315 ללא תאריך 1
ברלב קלמן IV-104-328 1942-1926 1
ברלינרויט אריה ל IV-104-336 ללא תאריך 1
ברלס מרדכי IV-104-1230 1950-1909 6
ברמן מנחם IV-104-343 1955-1950 1
ברמסון ליאון IV-104-225 1941 1
ברנר יוסף חיים IV-104-37 1964-1906 136
ברנשטיין אדוארד IV-104A-27 1932-1906 1
ברנשטיין אליעזר IV-104-304 ללא תאריך 1
ברנשטיין חיים IV-104-342 ללא תאריך 1
ברנשטיין שמעון IV-104-305 ללא תאריך 1
ברעם משה IV-104-32 1970-1960 22
ברץ יוסף IV-104-327 1946-1919 1
ברק אהוד IV-104-1267 1997 1
ברקין אריה IV-104-1197 1965-1950 1
ברקן לאה IV-104-325 1945 1
ברש אשר IV-104-322 ללא תאריך 1
ברשי אהרון IV-104-321 1921 1
בת מרים יוכבד IV-104-320 1921 1
בת נשר IV-104-319 1939 1
שם סימול שנים מס’ תיקים
גבאי יואל IV-104-364 ללא תאריך 1
גבירץ י IV-104-382 1952-1937 1
גבתי חיים IV-104-400 ללא תאריך 1
גובר רבקה IV-104-46 1981-1957 3
גוגיג צבי IV-104-367 1949 1
גוטליב יצחק IV-104-363 1961-1942 8
גוטליב פרנטישק IV-104-398 ללא תאריך 1
גוטמן ש IV-104-358 1931 1
גוטספלד שב”מ IV-104-365 ללא תאריך 1
גולד נחמן צבי (פז) IV-104-362 1939-1920 9
גולדברג בן ציון IV-104A-28 1940 1
גולדברג יהודה IV-104-369 1933-1930 1
גולדברג לאה IV-104-370 1950 1
גולדברג נתן IV-104-1163 1919-1914 1
גולדמן אלתר IV-104-372 1937-1936 1
גולדמן אמה IV-104A-29 1940 1
גולדמן ש צ IV-104-373 ללא תאריך 1
גולדמן שלום IV-104-374 1940 1
גולדנברג יצחק IV-104-376 ללא תאריך 1
גולדשטיין אסטל IV-104-399 1929 1
גולדשטיין עקיבא IV-104-378 1939 1
גולדשטיין שלמה IV-104-379 1962 1
גולובוב משה IV-104-380 1922 1
גולומב אליהו IV-104-40 1946-1919 52
גולני אריה IV-104-387 1936-1935 1
גוןלדין יצחק IV-104-371 1936-1920 1
גוקובסקי ליובה IV-104-384 1953 1
גורביץ יהושע IV-104-361 1969-1925 8
גורביץ מאיר IV-104-360 1950-1921 7
גורדון אהרון דוד IV-104-39 1962-1918 21
גורדון דוד IV-104-396 1886-1882 1
גורדון חיים IV-104-385 1945 1
גורדון יצחק IV-104-401 1986 1
גורדין זלמן IV-104-1232 1918 1
גורי ישראל IV-104-8 1965-1940 64
גורפין רבקה IV-104-368 ללא תאריך 1
גורקי מקסים (פשקוב אלקסיי) IV-104A-29 1990-1922 1
גיטליץ שלמה IV-104-402 ללא תאריך 1
גיל עמנואל IV-104-41 1977-1931 6
גלביץ שמעון IV-104-386 1944 1
גלדמן נעמי IV-104-377 ללא תאריך 1
גלובמן (גוברין) עקיבא IV-104-395 1951-1948 1
גלוזמן שרה IV-104-391 ללא תאריך 1
גלילי אליעזר (לסיה) IV-104-375 1934-1933 1
גלילי יעקב IV-104-383 1959 1
גלילי ישראל IV-104-381 1950 3
גליקסון משה IV-104-393 1939-1938 1
גלנר הדוויג IV-104-42 1963-1914 36
גלעד גרשון IV-104-47 1950-1980 9
גלעד ישראל IV-104-1122 ללא תאריך 1
גלעדי ישראל IV-104-388 1918-1914 5
גלפט יצחק IV-104-394 1931 1
גלר גדליהו IV-104-392 ללא תאריך 1
גלרטר מנחם IV-104-389 1983-1921 13
גנזל יהושע אליהו IV-104-390 1938 1
ג’נט איזידור IV-104-397 ללא תאריך 1
גנסין אורי ניסן IV-104-14 1938 1
גראף אליעזר IV-104-345 1954-1921 1
גרבוט יעקב IV-104-347 1935-1925 1
גרבור אברהם IV-104-344 1939 1
גרומן משה IV-104-348 ללא תאריך 1
גרוסברג יעקב IV-104-349 1919 1
גריבסקי פנחס IV-104-350 1941-1937 1
גרין אברהם IV-104-352 1943 1
גרינבוים יונתן IV-104-1234 1981-1973 1
גרינבוים יצחק IV-104-354 1941-1934 2
גרינבלט נתן IV-104-353 1935 1
גרינברג א IV-104-366 1926 1
גרינברג אברהם IV-104-351 1992-1983 1
גרינברג אורי צבי IV-104-355 ללא תאריך 1
גרינברג חיים IV-104A-30 1936 1
גרינברג משה IV-104-43 1942-1927 17
גרינברג ס IV-104A-33 ללא תאריך 1
גרינוולד מכס IV-104A-32 ללא תאריך 1
גרינפלד יונה IV-104-357 1953 2
גרשוני גריגורי IV-104A-31 1936 1
גרשוני גרשון IV-104-45 1962-1932 23
גרשט אריה IV-104-359 1938 1
שם סימול שנים מס’ תיקים
דבורקין אלימלך IV-104A-34 ללא תאריך 1
דהאן יחיא IV-104-410 ללא תאריך 1
דובין שמעון IV-104-414 1900 1
דובנוב שמעון IV-104A-35 1939-1916 1
דובקין אליהו IV-104-403 1935 1
דוד אדוארד IV-104A-36 1931 1
דוידי אפרים IV-104-1262 2007-1990 163
דויטש יוליוס IV-104A-37 1931 1
דונציס מרדכי IV-104-415 ללא תאריך 1
דורון אדם IV-104-1235 1982-1968 1
דורי שלמה IV-104-404 1929 1
דיאמאנד הרמן IV-104A-38 1911-1892 1
דיזינגוף מאיר IV-104-405 1936 1
דיזנדרוק צבי IV-104-406 ללא תאריך 1
דיין יחיא IV-104-407 ללא תאריך 1
דיין משה IV-104-52 1981-1966 1
דיין שמואל IV-104-408 ללא תאריך 1
דן הילל IV-104-1223 1957-1954 1
דן פיודור IV-104A-39 1938-1911 1
דניאלי מיכאל IV-104-411 1940-1931 3
דרכלר דבורה IV-104-409 1920 1
דשבסקי פנחס IV-104-413 1934-1879 1
שם סימול שנים מס’ תיקים
האזרחי יהודה IV-104-416 ללא תאריך 1
האפט אברהם IV-104-446 1925 1
הברוך צבי IV-104-418 1943-1935 1
הברפלד חיים IV-104-1275 1994-1992 28
הגר יוסף IV-104-419 1927 1
הדס נעמי (גולדברג) IV-104-421 ללא תאריך 1
הדרי משה IV-104-1244 ללא תאריך 1
הוז דב IV-104-49 1964-1891 228
הולנדרסקי אריה IV-104-448 1940 1
הופרט מרים IV-104-1214 1970-1961 2
הופשטיין דוד IV-104A-40 1921 1
הורוביץ אלקנה IV-104-1161 1940-1938 1
הורוביץ אסתר IV-104-458 1929 1
הורוביץ דוד IV-104-422 1979-1946 1
הורוביץ הלוי IV-104-451 1958-1924 1
הורוביץ הרי IV-104-460 1947 1
הורוביץ יונה IV-104-423 ללא תאריך 1
הורוביץ יעקב IV-104-424 1950 1
הורוביץ שלמה IV-104-420 1984 1
הורודצקי ש א IV-104-425 1942-1941 1
הורן ואן ד”ר פרנץ IV-104-426 1925-1921 1
הילקוויט מוריס IV-104A-41 1933-1931 1
הינדעס משה IV-104-427 1939-1932 1
הירשביין פרץ IV-104A-42 1980-1981 1
הכהן אליעזר IV-104-428 1939 1
הכהן דוד IV-104-429 1984-1976 1
הכט שמעון IV-104-459 1952-1940 1
הלוי אהרון IV-104-430 1920 1
הלוי בתיה IV-104-431 ללא תאריך 1
הלטרכט אפרים IV-104-433 ללא תאריך 1
הללס שלמה IV-104-434 ללא תאריך 1
הלמן הניה IV-104-435 1920 1
הלמן יעקב IV-104-436 1950-1939 1
הלנברג ישראל IV-104-1254 1936-1926 1
הלפמן מרדכי IV-104-50 1962-1913 16
הלפרין חיים לובה IV-104-437 1932 1
הלפרין יחיאל IV-104-438 1932 1
הלפרין יעקב IV-104-439 1939 1
הלפרין ישראל IV-104-440 1941 1
הלפרין מיכאל IV-104-48 1964-1887 1
הלפרן מ ל IV-104A-43 1912 1
הלר צבי IV-104-441 1964-1920 1
המאירי אביגדור IV-104-442 1939 1
המבורגר חיים IV-104-443 ללא תאריך 1
המלין אייזיק IV-104-444 1967-1935 1
הנדל יהודית IV-104-1284 1996 1
הניש מאיר IV-104-445 1962-1914 1
הס משה IV-104A-44 ללא תאריך 5
הער שמואל IV-104-1162 ללא תאריך 1
הפטר שמואל IV-104-456 1929-1920 1
הקטין שלום IV-104-447 1938-1929 1
הר זהב צבי IV-104-452 1940 1
הר מלח י IV-104A-46 1921 1
הראובני אפרים IV-104-449 1943 1
הרברייט יצחק IV-104-450 1913 1
הרוסי עמנואל IV-104A-45 ללא תאריך 1
הרטגלס א IV-104-453 ללא תאריך 1
הרינג זאב IV-104-412 1969-1932 16
הרמן נ IV-104-454 1925 1
הרנס סלומון ברונו IV-104-457 1937 1
הרפז נטע IV-104-455 1926-1920 4
הרצוג חיים IV-104-461 1983-1902 1
הרצל בנימין זאב IV-104A-47 1955-1904 3
הרצפלד אברהם IV-104-51 1973-1920 304
שם סימול שנים מס’ תיקים
ואלדשטיין א ש IV-104-482 ללא תאריך 1
וארבורג אוטו IV-104-462 1949 1
ווינברג יצחק IV-104A-48 1941 1
ווליניץ שמואל IV-104-485 1913 1
וולמן ב IV-104-465 ללא תאריך 1
וולף אברהם IV-104-1170 1969-1912 1
וולפובסקי מ.ז IV-104A-51 ללא תאריך 1
וולפסון דוד IV-104-495 1912 1
וולק עזריאל IV-104-466 1958 1
וונטש יצחק IV-104-492 1973-1933 9
וושצ’ינא יהוש IV-104-493 1976-1960 2
ויגדורוב גד IV-104-467 1923 1
ויילר פישל IV-104-1938 1938 1
ויינר אהרון IV-104-464 1927-1926 1
ויינר אפרים IV-104-1171 1934 1
ויינר זאב IV-104-1141 1994-1937 60
וייס אברהם IV-104-1166 1936-1922 3
וייס וילי IV-104-1172 1937 1
וייץ יוסף IV-104-468 1936 1
וייץ נפתלי IV-104-1167 1935 1
וייצמן חיים IV-104A-49 1974-1904 2
וילבוש זהרה IV-104-1236 1937-1929 6
וילבושביץ גדליה IV-104-470 1944-1897 73
וילבושביץ נחום IV-104-471 1965-1904 15
וילן יעקב (קובה) IV-104-1289 1979-1972 3
וילניץ אסתר IV-104-472 ללא תאריך 1
וילקומיץ שמחה חיים IV-104-473 1938 1
וילקנסקי יצחק IV-104-474 1955 1
וינברג שלמה IV-104-475 ללא תאריך 1
וינגרטן דוד IV-104-463 1926 1
וינטשבסקי מוריס IV-104A-50 1927-1911 1
ויניאר משה IV-104-494 1936 1
וינריב שאול IV-104-476 1930 1
וינשלבוים מאיר IV-104-477 1928 1
ויסבורשט צבי IV-104-478 1918-1922 1
ויסמן ד IV-104-479 1938 1
וישניק א IV-104-481 ללא תאריך 1
ויתקין יוסף IV-104-491 1972-1905 47
ולאדק צ’ארני ברוך IV-104-469 1938-1935 1
ולדן י IV-104-486 ללא תאריך 1
ולדן שלמה IV-104-1211 1984-1946 1
ולוקה א י IV-104-483 ללא תאריך 1
ולטש רוברט IV-104-487 ללא תאריך 1
ונדרולדה אמיל IV-104A-51B ללא תאריך 1
וסט בנימין IV-104-53 1975-1912 244
וקסלר צבי IV-104-1169 ללא תאריך 1
ורבר אבוש IV-104-484 1949 1
ורבר פישל IV-104-488 1954-1939 1
ורדי דוד IV-104-489 1929 1
ורדי רוזנשטוק שמואל IV-104-490 ללא תאריך 1
ורטהיים ישראל IV-104-480 ללא תאריך 1
ורלינסקי נחום IV-104-1174 1973 1
ורניק יוסף IV-104-1168 ללא תאריך 1
שם סימול שנים מס’ תיקים
זאבי ש IV-104-496 1939-1936 1
זאס ישראל IV-104-508 1945 1
ז’בוטינסקי זאב IV-104A-52 1970-1907 3
זברובסקי מיכאל IV-104A-53 1953-1935 1
זברסקי אברהם IV-104-497 1981 1
זגורודסקי אלימלך IV-104-520 1948-1911 31
זוהר סליה שטאל יוחנן IV-104-499 1931 1
זוטא חיים אריה IV-104-500 ללא תאריך 1
זולוטרבסקי משה IV-104-504 1922-11921 1
זוסלה דב IV-104-501 ללא תאריך 1
זוסמן אריה IV-104-502 ללא תאריך 1
זוסמן עזרא IV-104A-54 ללא תאריך 1
ז’טלובסקי חיים IV-104-510 1935-1932 1
זיטץ מ IV-104-505 ללא תאריך 1
זייד אלכסנדר IV-104-54 1938-1909 48
זיידלין מיכאל IV-104-506 1944 1
זיינץ נח (זייץ) IV-104-507 1935 1
זילברברג מרדכי IV-104-509 1934 1
זילברטל מ IV-104-523 ללא תאריך 1
זילברשטיין בייניש IV-104A-55 ללא תאריך 5
זילברשיין אברהם IV-104-503 1951-1941 6
זינגר מנדל IV-104-521 1940-1906 11
זינובייב גריגורי IV-104A-56 1923 1
זכאי דוד IV-104-56 1968-1910 9
זלדה IV-104A-154 1972 1
זלוטניק יעקב IV-104-511 ללא תאריך 1
זלינגר מיכאל IV-104-1129 1948-1942 1
זלצר מ IV-104-513 ללא תאריך 1
זלקינד י מ IV-104A-57 ללא תאריך 1
זמירי שלמה IV-104-498 1935-1934 1
זמל זוסיה IV-104-514 1943 1
זנדבנק  יעקב IV-104-522 1939 5
זק גרשון IV-104-515 ללא תאריך 1
זקס אהרון IV-104-516 1919-1917 1
זר ציון נחמה IV-104-517 1966-1909 4
זרובבל גלס IV-104-518 ללא תאריך 1
זרובבל יעקב IV-104-58 1962-1907 146
זרחי מאיר IV-104-519 ללא תאריך 1
זרחי שלמה IV-104-57 1955-1934 11
זרחין אלכסנדר IV-104-525 1980-1930 47
זרקובסקי שמחה IV-104-59 1984-1930 11
שם סימול שנים מס’ תיקים
חבס ברכה IV-104-526 ללא תאריך 1
חופשי נתן IV-104-533 1952-1916 8
חורין יהודה IV-104-540 ללא תאריך 1
חושי אבא IV-104-527 1951-1933 2
חזן יעקב IV-104-1206 1986-1935 1
חזנוביץ ליאון IV-104-60 1936-1909 14
חיות צבי פרץ IV-104-534 1938-1921 8
חיותמן יצחק IV-104-537 1897 1
חייקין מרדכי IV-104-532 1927 1
חיסין חיים IV-104-536 1932 1
חנוך גרשון IV-104-531 ללא תאריך 1
חנני יוסף IV-104-535 1942 1
חנקין יהושע IV-104-530 ללא תאריך 1
חסון יצחק ושרה IV-104-1246 1989-1976 9
חסקין יצחק IV-104-10 1976-1948 48
חפץ מינה IV-104-61 1957-1937 4
חפץ ציפורה IV-104-539 ללא תאריך 1
חקלאי מנחם IV-104-529 1924-1920 1
חרובי חיים IV-104-538 ללא תאריך 1
חרלפ אפרים IV-104-528 ללא תאריך 2
חשין אלכסנדר IV-104-541 ללא תאריך 1
שם סימול שנים מס’ תיקים
טאוב ליפא IV-104-543 ללא תאריך 1
טאובה [גברת] IV-104-544 1902 1
טביב אברהם IV-104-545 1950 1
טבנקין יצחק IV-104-546 1971-1920 4
טבצ’ניק יוסף IV-104-547 ללא תאריך 1
טברסקי ז’ניה IV-104-548 1956-1955 1
טהון חנה IV-104-549 ללא תאריך 1
טהון יהושע IV-104-560 1950 1
טהון יעקב IV-104-550 1940 2
טוב משה IV-104-1189 1960-1928 4
טובים אבא IV-104-1286 1936 1
טולצ’ין יצחק IV-104-551 ללא תאריך 1
טולר ארנסט IV-104A-59 1936-1927 1
טוניס ישראל IV-104-62 1954-1914 17
טוקר יעקב IV-104-552 ללא תאריך 1
טורנובסקי ולטר IV-104-553 ללא תאריך 1
טורנובסקי מרגרט IV-104-554 ללא תאריך 1
טיומקין זאב IV-104-555 1923 1
טיטלבאום ראול IV-104-1270 1997-1942 60
טיטלמן מיכאל IV-104-556 1920 1
טלמון שלמה IV-104-1205 1985-1965 165
טלפיר גבריאל IV-104-557 1952 1
טלר אמיל IV-104-1198 1952-1941 1
טמקין מרדכי IV-104-558 1942 1
טנאי שלמה IV-104A-58 1942 1
טננבוים בנימין IV-104A-60 1947 1
טננבוים דניאל IV-104-562 1940 1
טננבוים י IV-104-563 ללא תאריך 1
טן-פי יהושע IV-104-559 ללא תאריך 1
טרומפלדור יוסף IV-104-63 1975-1902 38
טרופה א IV-104-564 ללא תאריך 1
טרוצקי לב IV-104A-62 1937-1918 1
טרטקובר אריה IV-104-565 1937-1929 1
טרטקובר חיים IV-104-566 1944 1
טריטש דוד IV-104-567 ללא תאריך 1
טרייסטר מיכאל IV-104-568 ללא תאריך 1
טרנופולר לבש IV-104-64 1952-1941 3
טשרניחובסקי שאול IV-104A-61 1980-1943 2
שם סימול שנים מס’ תיקים
יארכלום מרק iv-104-604 1902-1967 5
יבלונקין אברהם IV-104-569 1920-1938 3
יבניאלי שמואל IV-104-12 1911-1971 21
יברכיהו ישראל IV-104-570 1910-1938 1
ידידיה (פרוינר יעקב) IV-104-572 1929-1963 1
ידלין אהרון IV-104-577 1961 1
יהודאי שמואל IV-104-1164 1913-1921 1
יהודה צבי IV-104-605 1931-1952 22
יהודה ר’ יצחק יחזקאל IV-104-573 1942 1
יהלום חיים IV-104-574 1938 1
יודילוביץ יוסף IV-104-575 1913-1955 1
יוסלביץ אליהו IV-104-576 ללא תאריך 1
יוריס אברהם שמואל IV-104-65 1918-1964 1
ייבין יהושע IV-104-578 1929-1930 1
יכנה”ז (גולדנברג ישעיהו – ישעיה כהן ניסן הר זהב) IV-104A-63 1888 1
ילין דוד IV-104-587 1939-1941 2
ינאי א IV-104-580 ללא תאריך 1
ינאית-בן-צבי רחל IV-104-601 1910-1956 7
יעקב ר IV-104-581 ללא תאריך 1
יערי א IV-104A-64 ללא תאריך 1
יערי חיים ואהובה IV-104-582 1942 1
יערי יהודה IV-104-1276 1933-1938 2
יערי מאיר IV-104-583 1925-1970 1
יערי פולסקין יעקב IV-104-66 1914-1961 9
יפה אברהם IV-104-586 1936-1938 1
יפה אליעזר IV-104-1194 1925-1947 9
יפה דוד ש IV-104-588 1911-1957 1
יפה הלל IV-105-589 1919-1928 1
יפה כתריאל IV-104-585 1930 1
יפה לייב IV-104-590 1937-1939 1
יפה מרדכי IV-104-607 1920-1970 9
יפה שבתי IV-104-591 1941 1
יפת א IV-104-584 1970 1
יצחק ישראל IV-104-579 ללא תאריך 1
יצחקי יצחק IV-104-592 1928-1959 1
יצחקי מאיר IV-104-593 1921-1940 1
יציב יצחק IV-104-67 1923-1947 33
יציב מרי IV-104-68 1921-1971 6
יצקר אברהם IV-104-594 1919 1
יקותיאלי ישראל IV-104-603 1919-1967 5
ירדני מ IV-104-595 ללא תאריך 1
ישי משה IV-104-600 1943-1944 1
ישעיהו ישראל IV-104-1252 1910-1984 182
ישראלי בן ציון IV-104-598 1930-1951 2
ישראלי מנחם (קרופל מנחם) IV-104A-64A ללא תאריך 1
ישראלי פסח IV-104-597 ללא תאריך 1
יששכרוב חי IV-104-596 1921-1924 1
שם סימול שנים מס’ תיקים
כהן א ח IV-104-609 1939 1
כהן אהרון IV-104-610 1942-1952 1
כהן אוסקר – דוקטור IV-104A-65 1935 1
כהן אידוב IV-104-69 1935-1948 5
כהן אמוץ IV-104-611 1925 1
כהן אריה IV-104-612 1938 1
כהן ברוך IV-104-643 1936 1
כהן דוד IV-104-613 1969-1975 7
כהן הלל IV-104-31 1941-1949 1
כהן זלדה IV-104-614 1933 1
כהן חיים IV-104-615 1962 1
כהן חיים שארל IV-104-641 1920 1
כהן יהודה IV-104-642 1922-1938 2
כהן יוסף IV-104-644 1932-1936 1
כהן יעקב IV-104-616 1946 2
כהן ישראל IV-104-617 ללא תאריך 1
כהן ישראל IV-104A-65A ללא תאריך 1
כהן רוזה IV-104-618 1937-1939 1
כהנא אברהם IV-104-619 ללא תאריך 1
כהנוביץ אהרון ניסן IV-104-620 1906-1934 1
כלב יעקב IV-104-621 1933-1961 1
כסה יונה IV-104-1222 1942-1970 20
כסניה IV-104-622 1942-1951 1
כספי יצחק IV-104-623 1936-1951 1
כספי מרדכי IV-104-624 1933-1947 1
כפרי שרה IV-104-1191 1949-1960 3
כץ אריה IV-104-625 ללא תאריך 1
כץ יוסף IV-104-627 1936 1
כץ מנחם IV-104-626 1978 1
כץ משה – בן דב IV-104-628 ללא תאריך 1
כץ שמחה IV-104-629 1940 1
כצמן יעקב IV-104-1130 1936-1978 14
כצנלסון ברל IV-104-71 1913-1945 75
כצנלסון מירון לאה IV-104-630 1944-1947 1
כצנלסון צביה IV-104-631 ללא תאריך 1
כצנלסון קלמן IV-104A-66 ללא תאריך 1
כצנלסון רבקה IV-104-633 1950 1
כצנלסון שמואל IV-104-634 1917 1
כרמון משה IV-104-635 1928 1
כרמון שמואל IV-104-636 1940 1
כרמי זאב IV-104-639 1965 1
כרמין יוסף IV-104-608 1915-1925 16
כרמל משה IV-104-640 1932 1
כרמלי פתחיה IV-104-637 1948-1982 1
כרמלית דבורה IV-104-638 1918-1934 1
כתבן ב IV-104-632 1939 1
שם סימול שנים מס’ תיקים
לאטס דנטה IV-104-660 ללא תאריך 1
לאסקי הרולד IV-104A-67 1944 1
לב אברהם IV-104A-68 1924-1920 1
לב יצחק IV-104-662 1929-1941 1
לב שמחה IV-104-1131 1892-1894 5
לבדי יעקב IV-104-687 1904-1913 4
לבון פנחס IV-104-663 1960 1
לביא שלמה IV-104-659 1923-1952 22
לבני יצחק IV-104-664 1938 1
לואידור יוסף IV-104-688 ללא תאריך 1
לוביאניקר צבי IV-104-665 1940-1953 4
לובלסקי בנימין IV-104-684 ללא תאריך 1
לווה היינריך IV-104A-69 1945 1
לווינשטיין יהודה (לודויג) IV-104-1247 1925 1
לוז קדיש IV-104-666 1938 1
לוזובסקי סולומון (דרידזו שלמה בן אברהם) IV-104A-70 1941 1
לוז’ינסקי שבתאי IV-104-1268 1924-1960 1
לוי אליהו IV-104-668 1938 1
לוי יהושע IV-104-669 1922-1987 165
לוי משה IV-104-432 1950 1
לויט אברהם IV-104-708 1907 1
לויטן לובינסקי גיאורג IV-104-689 ללא תאריך 1
לויטס אברהם IV-104-670 1939-1947 1
לוין אביעזר IV-104-1261 1925-1978 1
לוין יהודה ליב (יהל”ל) IV-104A-71 1935-1884 1
לוין ירוחם IV-104-671 ללא תאריך 1
לוינזון אסתר IV-104-672 ללא תאריך 1
לוינזון זאב IV-104-673 1937-1938 1
לוינסון אברהם IV-104-656 1907-1937 20
לוינסון יעקב IV-104-709 1984 1
לוינסקי א ל IV-104-799 1900 1
לוינסקי יום טוב IV-104-674 1938 1
לויצקי אברהם IV-104-694 ללא תאריך 1
לויצקי מרדכי IV-104-675 1925 1
לויתן חיים אליעזר IV-104-677 1919-1933 1
לונברג זאב IV-104-690 1939 1
לונץ אברהם משה IV-104-691 1926-1938 1
לופבן יצחק IV-104-72 1908-1960 18
לופט צבי IV-104-676 1949 1
לוקסמבורג רוזה IV-104A-72 1929 1
לוקר ברל IV-104-73 1905-1947 161
לוריא יעקב IV-104-1256 1903-1985 1
לוריא צבי IV-104-678 1953 1
לזבניק מ ב IV-104-686 1924-1928 1
לזרסון מוריס IV-104-682 ללא תאריך 1
לחובר שמואל IV-104-74 1905-1970 27
ליבאי ישראל IV-104-1250 1943-1985 1
ליבוביץ ישעיהו IV-104-1229 1990 1
ליבונטיק זלמן דוד IV-104-697 1890 1
ליבנה אליעזר IV-104-667 1937 1
ליבנה צבי IV-104-75 1921-1956 105
ליברכט עקיבא IV-104-683 1917-1932 1
ליברמן אהרן שמואל IV-104A-73 1945-1924 1
ליברמן הרמן IV-104A-74 1931 1
ליבשיץ דוד IV-104-78 1945-1958 10
לידור מ IV-104-693 1933-1938 1
ליוב לואי IV-104-1155 ללא תאריך 1
ליטבינוב מקסים (וואלאך מאיר) IV-104A-75 1941-1936 1
ליטבק א IV-104-701 1915 1
ליטבקוב משה IV-104-702 1938 1
ליטווין א IV-104-700 1986-1987 1
לייוויק ה IV-104-707 ללא תאריך 1
ליכטמן אברהם IV-104-1196 1921-1923 1
ליליין משה אפרים IV-104-655 1934 1
לילינבלום משה לייב IV-104-698 1907-1935 1
לימן צבי IV-104-685 1944-1945 1
לין ברוך IV-104-76 1935-1947 13
ליס מרשה: נשים חלוצות

ראיונות

IV-104-1279 1919-1939
ליסין אברהם IV-104-704 1936 2
ליפובצקי פסח IV-104-658 1959 6
ליפינסקי יונה IV-104-681 1917-1940 1
ליפמן מוסיה IV-104-1290 1970-1990 1
ליפסקי שלמה IV-104-77 1920-1945 29
ליפשיץ מתתיהו IV-104-657 1935-1948 11
ליפשיץ שמואל IV-104A-76 1908-1907 1
לישבסקי פנחס IV-104-695 1919 1
לישנסקי בתיה IV-104-1264 1901-1982 15
לישנסקי רויזל IV-104-680 ללא תאריך 1
לישנסקי שרה

לישנסקי תמר

IV-104-679 1919 1
למדן חנה IV-104-645 1933-1958 2
למדן יצחק IV-104-646 1943 1
לנגר מרדכי גיאורג IV-104-661 1943 1
לנדאו יוסף צבי IV-104-706 1924 1
לנדאו פאול IV-104-696 ללא תאריך 1
לנדאו שאול רפאל IV-104-705 ללא תאריך 1
לנדאואר גוסטב IV-104A-77 1929-1920 1
לנדאור גיאורג IV-104-647 1947-1957 1
לנדגרטן שלום IV-104-648 1939 1
לנדוי יחזקאל IV-104-650 1939 1
לנדוי שמואל חיים IV-104-651 1928 1
לסל פרדיננד IV-104A-78 1925-1964 1
לסקר שרגא (שמשון לזר) IV-104-652 1954-1973 6
לצקי ברתולדי יעקב זאב IV-104-80 1905-1940 26
לרמן זאב IV-104-703 1916-1936 1
לרנר אריה IV-104-653 ללא תאריך 1
לרנר מנחם IV-104-654 ללא תאריך 1
לשצ’ינסקי יעקב IV-104-692 1924-1960 2
שם סימול שנים מס’ תיקים
מאהלר רפאל IV-104-711 ללא תאריך 1
מאוחד דוד IV-104-755 1938-1939 5
מאיר גולדה IV-104-754 1907-1985 12
מאיר יוסף IV-104-81 1937-1954 19
מאיר יעקב IV-104-712 ללא תאריך 1
מאירוביץ אהרון IV-104-714 1942 1
מאירוביץ בר כוכבא IV-104-1199 1922-1953 1
מאירסון יצחק IV-104-715 1929-1939 1
מאנה – כץ IV-104A-78A ללא תאריך 1
מאסט יעקב IV-104-716 1926 1
מארכס קארל IV-104A-79 1933-1918 1
מגלי אברהם IV-104-1257 1964-1966 4
מגנס י ל IV-104-717 1936-1942 1
מגריל משה IV-104-1146 1932-1972 26
מודזוף אלחנן IV-104-718 1924 1
מוהר מאיר IV-104-720 ללא תאריך 1
מוזר יעקב IV-104-713 1919 1
מולודובסקי קדיה IV-104-82 1894-1951 27
מונדליאק ליפא IV-104-723 1930 1
מונטיפיורי משה IV-104A-80 1872-1869 1
מונטר בנימין IV-104-719 1920-1926 1
מונצ’יק יחזקאל IV-104-721 1938 1
מונצ’יק מרגלית אליהו IV-104-722 1920-1943 8
מוסינזון בן ציון IV-104-724 1903-1939 1
מוצ’ניק א IV-104-760 ללא תאריך 2
מוקסיי משה (מויזש) IV-104-732 1921 1
מורבסקי אברהם IV-104-725 1938-1964 1
מחטה אברהם IV-104-761 ללא תאריך 1
מטוס ד IV-104-762 1949 1
מטמון כהן ל IV-104-726 1938 1
מטרני יצחק IV-104-727 1939 1
מיוחס יוסף IV-104-728 1930 1
מיזאם אריק IV-104A-81 1924 1
מייזל חנה IV-104-729 1961 1
מייטוס אליהו IV-104-730 ללא תאריך 1
מיכאלי בורטניקר יצחק IV-104-753 1904-1988 27
מיכאלי בן ציון IV-104-84 1905-1986 124
מיכלביץ ב IV-104-763 1928 1
מיכלי בנימין IV-104-731 1927-1948 7
מיכלין אמנון IV-104-1263 1992-1996 3
מימון פישמן עדה IV-104-83 1897-1973 76
מימוני ישראל צבי IV-104-1132 1938-1972 8
מינקוב – גוטמן יעקב IV-104-1210 1946 1
מיקוניס שמואל IV-104-85 1921-1974 155
מירקין שמואל IV-104-769 1973-1985 2
מישורי יעקב IV-104-733 1926-1957 1
מישקובסקי יהודה IV-104-734 1937 1
מכנס גד IV-104-735 1947 1
מלאך לייב IV-104-764 1936 1
מלכין שרה IV-104-736 1959-1905 1
מלניקוב אברהם IV-104-766 1983-1932 1
מלץ ד IV-104-737 ללא תאריך 1
מלצן נ IV-104-738 1910-1919 1
מלצקיס ב IV-104-739 ללא תאריך 1
מלצר נתן IV-104-740 1932-1933 1
מלצר שמשון IV-104-741 ללא תאריך 1
מלצר שרגא IV-104-765 1933 1
מלר יוסף IV-104-768 ללא תאריך 1
מן גרשון IV-104-758 1924-1950 23
מנגר יצחק IV-104A-82 ללא תאריך 1
מנדל פ מנדל IV-104-757 ללא תאריך 1
מנדלברג אביגדור IV-104-742 1899-1941 1
מנדלי מוכר ספרים (אברמוביץ שלום יעקב) IV-104A-83 1936-1917 1
מנדלסון ארעק IV-104-743 1936-1920 1
מנדלסון ברטולד IV-104-767 1905 1
מנוח יהושע IV-104-751 1939-1953 10
מנסדורף יעקב IV-104-86 1960-1902 17
מנקר יחיאל IV-104-756 1932-1960 18
מסטבוים יואל IV-104-744 1941 1
מרגולין יהושע IV-104-746 1937 1
מרגולין פייבל IV-104-747 1940-1905 1
מרגולין שמואל IV-104-1195 1958 1
מרגלית דוד IV-104-748 1945 1
מרום (מרמינסקי) ישראל IV-104-87 1965-1923 405
מרטוב (צדרבאום) יולי IV-104A-84 1941-1911 1
מריאני דוד IV-104-745 ללא תאריך 1
מרמור קלמן IV-104-88 1875-1970 53
מרקובסקי יוסף IV-104-750 1903-1908 1
מרשק (מהרש”ק) שמואל IV-104A-84A 1918 1
מש אברהם IV-104-1151 1925-1984 13
משל ירוחם IV-104-1152 1959-1992 781
משקה שולמית IV-104-749 1948 1
שם סימול שנים מס’ תיקים
נאדל מ IV-104-789 1919 1
נאחבוש נח IV-104-91 1939-1946 1
נאכט יעקב IV-104-788 ללא תאריך 1
נאמן אהרון IV-104-787 1914-1932 1
נדיר משה IV-104A-85 1937-1936 1
נוי ב IV-104-786 1950 1
נוי נוישטט  מלך IV-104-89 1922-1959 269
נוימן יחיאל IV-104-785 1913 1
נורדאו מאכס – דוקטור IV-104A-86 1942-1903 1
נורמן י iv-104-784 1919 1
נחושתן י IV-104-783 1941 1
נחמיאס אלי IV-104-1243 1992 1
נחמני יוסף IV-104-782 1930-1931 1
נחמנסון יעקב IV-104-781 ללא תאריך 1
ניגר ש IV-104-772 1933 1
ניימן י מ IV-104-780 1943 1
נייפלד יהודה IV-104-777 1947 1
נימוביץ אברהם IV-104-770 1920-1963 9
ניסנוב צבי IV-104-779 1963 1
ניסנוב רבקה IV-104-778 1941 1
ניר נחום (רפאלקס) IV-104-90 1918-1965 92
נמיר מרדכי IV-104-776 1929-1936 12
נסימוב נסים IV-104-775 ללא תאריך 1
נפתולסקי נח IV-104-771 1930-1961 20
נפתלי פרץ IV-104-774 1918-1960 4
נצר שרגא ודבורה IV-104-773 1916-1988 120
נרדי נחום IV-104A-87 1951 1
נתנזון צבי IV-104-1255 1964-1984 1
נתנזון רובי IV-104-1271 1950-1997 78
שם סימול שנים מס’ תיקים
סאלד הנריאטה IV-104-800 ללא תאריך 1
סבוראי שמואל ומשה IV-104-791 ללא תאריך 2
סבר מרדכי IV-104-820 1925-1963 9
סברדלוב דוד IV-104-792 ללא תאריך 1
סברדלוב שמואל IV-104-793 ללא תאריך 1
סגלוב זהבה IV-104-794 ללא תאריך 1
סדן דב IV-104-821 1928-1953 8
סדרוני משה IV-104-92 1958-1962 4
סוכובולסקי (סוחובולסקי) צבי IV-104-819 1886-1972 10
סוסקין אברהם IV-104-822 1914-1929 4
סוקול שאול IV-104-1241 ללא תאריך 1
סוקולוב נחום IV-104-807 1906-1936 1
סוקולובסקי משה IV-104-797 1904 1
סורוקה משה IV-104-93 1954-1972 65
סט אליהו IV-104-801 1918-1921 1
סטרץ יצחק IV-104-1143 ללא תאריך 1
סיגאל לואי IV-104-809 ללא תאריך 1
סימון ארנסט IV-104-806 1930-1940 1
סירני חיים ועדה IV-104-805 1934-1972 2
סירקין נחום IV-104-94 1878-1951 69
סלוצקי (סלוא) יהודה IV-104-823 ללא תאריך 3
סלוצקי משה ראובן IV-104-810 1925-1934 1
סליטרניק דב IV-104-803 ללא תאריך 1
סלע שלמה IV-104-804 1938-1994 4
סלעם חיים IV-104-802 1913-1922 1
סלפיאן אסתר אמה – (יאן אירה) IV-104A-88 1914-1909 3
סמבטיון – (ליסטאק) משה IV-104A-89 1938 1
סמילנסקי זאב IV-104-95 1902-1943 17
סמילנסקי משה IV-104-808 ללא תאריך 1
סמפטר ישע IV-104A-90 1939-1933 3
סנדלר יהודה IV-104-811 ללא תאריך 1
סנה משה IV-104-812 1913-1996 763
 סניור וולף IV-104-796 1888 1
סניצקי מ IV-104-813 ללא תאריך 1
ספיר יעקב IV-104-815 ללא תאריך 1
ספיר ישראל IV-104-1213 1905-1991 3
ספיר מיכאל IV-104-816 1940 1
ספיר פנחס IV-104-825 ללא תאריך 1
ספירא מס IV-104-817 ללא תאריך 1
סקוציצקי בנימין IV-104-814 ללא תאריך 1
סרגוביץ שמואל IV-104-818 1922 1
שם סימול שנים מס’ תיקים
עבר הדני IV-104-826 1941 1
עברלין אליהו IV-104-827 ללא תאריך 1
עגנון (צ’צ’קס) שמואל יוסף IV-104A-91 1977-1938 1
עוז עמוס IV-104-1231 ללא תאריך 1
עזרתי יקותיאל IV-104-830 1920 1
עילם יצחק (פינקלשטיין) IV-104-1226 1989 6
עציון משה IV-104-828 1920 3
עק נתן IV-104-831 ללא תאריך 1
ערם משה IV-104-829 ללא תאריך 1
שם סימול שנים מס’ תיקים
פאחיהו אפרים נחום IV-104-1177 1885-1954 18
פאט יעקב IV-104-887 1953 1
פאלק יוסף IV-104-832 ללא תאריך 1
פבזנר יעקב IV-104-833 1924-1927 1
פבלינסקי יונה IV-104-834 ללא תאריך 1
פדר שרה IV-104-96 1930-1978 130
פוגורלסקי מרדכי IV-104-839 ללא תאריך 1
פוגלמן פנחס IV-104-835 1919-1930 1
פוזננסקי מנחם IV-104-836 ללא תאריך 1
פוחובסקי ל IV-104-853 1914-1924 4
פוחצ’בסקי נחמיה IV-104-849 ללא תאריך 1
פולונסקי אריה IV-104-851 1939 1
פוליצר היינץ IV-104-850 1939 1
פולק א IV-104-848 1946 1
פומרנץ אלכסנדר IV-104-886 ללא תאריך 1
פונט יצחק IV-104-97 1930-1969 53
פופיק אריה IV-104-885 1922 1
פוקס א מ IV-104-847 1966 1
פורטוגלי מנדל IV-104-852 1914-1916 1
פז סעדיה IV-104-857 ללא תאריך 1
פחטר שמעון IV-104-841 ללא תאריך 1
פטרזייל יעקב IV-104-861 1948-1949 5
פייגין חיים IV-104-98 1920-1946 22
פייגנברג רחל IV-104-99 1922-1952 17
פייול ברטולד IV-104A-92 1901-1900 1
פיין יוסף IV-104-838 1938-1941 4
פיין מאקס IV-104-881 1924-1928 1
פיינברג אבשלום IV-104-840 1916 1
פיינברג חיים IV-104-856 1931-1932 1
פיינשטיין זאב IV-104-843 1928 1
פיכמן יעקב IV-104A-93 1958-1925 1
פיליפזוהן IV-104A-94 ללא תאריך 1
פינס דן IV-104-845 1930-1931 1
פינסקי דוד IV-104-100 1891-1955 159
פינשטיין זוסיה IV-104-1212 1970-1980 1
פלד מתי IV-104-1265 1971-1994 100
פלובץ יהושע IV-104-891 1938 1
פלונסקי דוד IV-104-846 1976 1
פלטר ברנרד IV-104-870 1920 1
פלכסר חיים IV-104-842 1920-1954 1
פלמן משה IV-104-844 1927 1
פלר זאב IV-104-858 1925-1964 1
פן אלכסנדר IV-104A-95 1962-1957 1
פנחסי יעקב IV-104-1192 ללא תאריך 1
פניגר איזק IV-104-878 1933-1935 1
פניני נפתלי IV-104-877 1932-1939 4
פסה נחום IV-104-1278 1976-1988 38
פסטרנק אברהם IV-104-1134 1960-1973 4
פסילוב הניק IV-104-883 1908 1
פפר אליעזר IV-104-855 ללא תאריך 1
פרובסט מנדלי IV-104-882 1920-1937 16
פרויד זיגמונד IV-104A-96 1942-1936 1
פרויס ולטר IV-104-875 1924-1984 1
פרומקין אברהם IV-104-889 1938-1940 1
פרומקין השל IV-104-876 1974 1
פרוס יוהאניס IV-104-1187 1901-1941 23
פרופס שמואל IV-104-874 ללא תאריך 1
פריבס מנחם IV-104-854 ללא תאריך 1
פריבר ברוך IV-104-873 1941-1963 1
פרידמן (אלישיב) שמואל IV-104-872 1949-1955 1
פרידמן דוד IV-104-871 ללא תאריך 1
פרידמן חיים IV-104-207 1918-1952 5
פרידמן יוליוס IV-104-888 ללא תאריך 1
פרידמן יעקב IV-104A-97 ללא תאריך 1
פרייאר רחה IV-104-869 1936-1937 1
פרימן מרדכי IV-104-867 1944 1
פריש שלמה IV-104-866 1939 1
פרל יוסף IV-104-890 ללא תאריך 1
פרלסון אליעזר IV-104-865 1938 1
פרלשטיין דוד IV-104-879 1950-1952 1
פרנקל לאון IV-104A-98 1931 1
פרס משה IV-104-864 1920 1
פרס שמעון IV-104-880 1957 1
פרץ יצחק לייבוש IV-104A-99 1952-1916 1
פרץ עמיר IV-104-1266 1976-2005 31
פשרצקי חיים IV-104-862 1939 1
פת יעקב IV-104-863 ללא תאריך 1
שם סימול שנים מס’ תיקים
צבי יהודה IV-104-605 1909-1967 22
צבן יאיר IV-104-1233 1945-2001 577
צברי שימכה IV-104-1282 ללא תאריך 1
צדוק יוסף IV-104-893 ללא תאריך 1
צדיקוב רבקה IV-104-910 1906 1
צדקוני יעקב IV-104-900 ללא תאריך 2
צוייג ארנולד IV-104A-100 1945-1934 1
צוייג סטפן IV-104A-101 1931 1
צוקר חיים IV-104-1224 1954-1976 21
צוקרמן ברוך IV-104-903 1943 1
ציוני חנן IV-104-901 1921-1934 1
צ’יז’יק אפרים IV-104-906 ללא תאריך 1
צ’יז’יק חנה IV-104-894 ללא תאריך 1
צ’יז’יק שרה IV-104-895 1920 1
ציזלינג אהרון IV-104-898 1926-1964 1
ציטר הרש IV-104-899 1938 1
צימרמן ברנארד IV-104-1135 1931 1
צימרמן חיים, חיה, ברכה,שרה גריס IV-104-911 ללא תאריך 1
צירולניקוב שלמה IV-104-896 ללא תאריך 2
צ’ך לודביג IV-104A-102 1931 1
צלביץ בן ציון IV-104-905 ללא תאריך 1
צ’לנוב יחיאל IV-104-907 1912-1922 1
צנטר יהודית IV-104-897 ללא תאריך 1
צפורי חיים IV-104-904 ללא תאריך 1
צפרוני א IV-104-908 1918 1
צ’רנוב ויקטור IV-104A-103 1944-1933 2
צ’רנוביץ שמואל IV-104A-104 1939-1926 1
צרניכוב יוסף IV-104-909 ללא תאריך 1
צ’רקסקי משה IV-104-561 1913-1967 24
שם סימול שנים מס’ תיקים
ק. צטניק (דינור יחיאל) IV-104A-118 1946 1
קאוטסקי קארל IV-104A-105 1906 1
קאטץ משה (כץ משה) IV-104A-106 1937 1
קאסטוף מאיר IV-104A-106B ללא תאריך 1
קאציזנה אלתר IV-104A-119 1967 1
קדמן ליאו IV-104-953 1917-1960 9
קדרי שרגא IV-104-935 ללא תאריך 1
קובובי אריה IV-104-932 1924-1938 3
קובובי מרים IV-104-933 1932-1955 5
קובנר אבא IV-104A-107 1983-1945 1
קוברין ליאון IV-104A-108 ללא תאריך 1
קוגל חיים IV-104-938 1914-1939 4
קוטיק מאיר IV-104-942 ללא תאריך 1
קוטלר ד IV-104-943 ללא תאריך 1
קוטלר יוסף IV-104-944 1917-1929 1
קולודני משה IV-104-945 1935-1937 1
קולר אברהם IV-104-102 1913-1970 56
קום יהודה IV-104-947 1920-1926 1
קוסובסקי איסר IV-104-948 1914 1
קופילביץ חיים שמואל IV-104-950 1921-1922 1
קופליבוץ יעקב IV-104A-109 ללא תאריך 1
קוק אברהם יצחק הכהן IV-104-954 1908-1941 2
קוראלניק א IV-104A-110 1903 1
קורמן אליעזר חיים IV-104-957 1918 1
קורנפלד חיים IV-104-958 1932-1936 1
קורצ’אק יאנוש IV-104A-111 1959 1
קושניר טוביה וקושניר מרדכי IV-104-960 ללא תאריך 1
קושניר שמעון IV-104-103 1906-1985 13
קזנצ’י אולה IV-104-1186 1927-1979 4
קזנצ’י יהושע IV-104-1185 1930-1956 6
קטינקא ברוך IV-104A-112 1921 1
קטינקא תרצה IV-104A-113 1936-1933 1
קיסילובה סמילנסקי IV-104-964 1910-1914 1
קיסר ישראל IV-104-1274 1984-1992 19
קיציס יוסף IV-104-965 1938-1970 1
קירשוט יאן IV-104-930 1942 1
קירשון בנימין IV-104-967 1930-1939 1
קירשנבוים פרידה IV-104-975 1942-1975 1
קלאוזנר יהודה אריה IV-104-969 1937 1
קלוגאי שולמית IV-104A-114 ללא תאריך 1
קלוזנר יוסף IV-104-970 1923-1944 1
קלורי משה IV-104-971 1928-1944 1
קלוריסקי מרגלית חיים IV-104-972 1926-1949 1
קליר אהרון IV-104-968 1914 1
קלעי דוד IV-104-104 1921-1948 35
קלצקין צביה, קלצקין הרצר IV-104-946 1945-1975 1
קמזון י. ד IV-104A-115 ללא תאריך 1
קמיני אברהם IV-104-107 1951-1954 10
קמינקר אהרון IV-104-976 1930-1950 2
קמינר יצחק IV-104A-116 1934 1
קנב יצחק IV-104-105 1919-1968 23
קנטור לוי IV-104-1136 1900-1968 8
קנל ה IV-104A-117 1927 1
קסטוף מאיר IV-104-1208 1930-1935 1
קסטנר IV-104-1202 1955 1
קפליוק מנחם IV-104-949 1921-1940 1
קפלן אליעזר IV-104-931 1919-1952 5
קפלן חיים IV-104-955 1926 1
קפלנסקי שלמה IV-104-106 1905-1960 150
קפרא צבי דוד IV-104-952 1921-1934 1
קצנלבוגן יעקב – שלום (יש”ק) IV-104A-120 1941-1935 1
קצנלסון אברהם IV-104-939 1935 1
קצנלסון יצחק IV-104A-121 1943-1939 1
קרגמן ישראל IV-104-1148 1956-1983 18
קרוגמן אליהו – מאיר IV-104A-122 ללא תאריך 1
קרוי צבי IV-104-929 ללא תאריך 1
קרויס שמואל – פרופסור IV-104A-124 ללא תאריך 1
קרול אליעזר IV-104-928 1908-1922 1
קרול יעקב IV-104-927 1933-1947 1
קרול מ IV-104A-123 1937-1932 1
קרול צבי IV-104-926 1927 1
קרוק יוסף IV-104-924 1928-1972 62
קריב אברהם IV-104-923 ללא תאריך 1
קריבושייב שמואל IV-104-921 1916 1
קריביצקי ראובן IV-104-922 1937 1
קריזמן ד IV-104-920 1944 1
קרישטאל פרץ IV-104-940 1925-1933 1
קרל צבי IV-104-919 ללא תאריך 1
קרלין א IV-104-918 ללא תאריך 1
קרמיש יוסף IV-104-917 1953 1
קרני יהודה IV-104A-125 1939 1
קרניאלי ישראל IV-104-914 ללא תאריך 1
קרסל גצל IV-104-913 1936-1939 1
קרפבנר נחום IV-104-936 ללא תאריך 1
שם סימול שנים מס’ תיקים
ראבוי א IV-104A-126 1943-1926 1
ראוויטש מלך IV-104-1004 1950 1
ראסקין שאול IV-104A-127 1924 1
ראפאלקס משה IV-104-1005 1910-1908 1
ראש גרוניה IV-104-1006 1943 1
רבוצקי אברהם IV-104-1024 1939-1920 1
רבין דב IV-104-1007 1939-1936 3
רבין יצחק IV-104-1272 1998-1997 1
רבינא מנשה IV-104-1008 ללא תאריך 1
רבינוב יהושע IV-104-1009 ללא תאריך 1
רבינוביץ א.וו (אוו”ר) IV-104A-128 ללא תאריך 1
רבינוביץ’ אהרון IV-104-1010 1963-1922 14
רבינוביץ’ אלכסנדר זיסקינד (אז”ר) IV-104-3 1945-1899 33
רבינוביץ’ יוסף IV-104-1011 1941-1916 1
רבינוביץ’ יעקב IV-104-1027 1941-1913 2
רבינוביץ’ מיכל IV-104-1012 ללא תאריך 1
רבינוביץ’ צבי IV-104-1013 1939-1938 1
רדלר פלדמן בנימין IV-104-1014 1952-1913 2
רובינשטיין מרדכי IV-104-1026 1949-1944 1
רובינשטיין סרוך IV-104-977 1940 1
רובינשטיין ראובן IV-104-1016 1953 1
רובינשטין IV-104A-129 ללא תאריך 1
רודי צבי IV-104-1017 ללא תאריך 1
רודניצקי מנחם IV-104-1018 1924 1
רודר מרדכי IV-104-1269 1995-1954 29
רוזובסקי ישעיהו IV-104-109 1962-1940 27
רוזן שלמה IV-104-1019 1944-1941 1
רוזנבאום אליעזר IV-104-1020 1948-1946 1
רוזנבאום מנדל IV-104-1021 1954-1929 1
רוזנבאום שמשון IV-104A-130 1935-1916 1
רוזנבלום א IV-104A-131 ללא תאריך 1
רוזנבלט אריק IV-104-978 ללא תאריך 1
רוזנבליט מרטין IV-104-979 1923 1
רוזנברג יוסף IV-104-980 1931 1
רוזנברג יצחק IV-104-981 ללא תאריך 1
רוזנהק מ IV-104-982 1937-1917 1
רוזנהק שמואל IV-104A-132 1938-1909 1
רוזנטהל י IV-104-984 1921 1
רוזנטל אברהם IV-104-983 1938 1
רוזנפלד מאכס IV-104A-133 1973-1867 5
רוזנפלד מוריס IV-104A-134 1924-1908 1
רוזנפלד קרל IV-104A-135 ללא תאריך 1
רוזנפלד ש IV-104A-136 ללא תאריך 1
רוזנפלד ש י IV-104-985 1934 1
רוחימוביץ בן ציון, מויסיי (משה), מלכה IV-104-1184 1925-1905 2
רוטברג חיה IV-104-1144 ללא תאריך 1
רוטברג מאיר IV-104-986 1951-1914 2
רוטמילר צבי IV-104-987 1945-1939 1
רוטנברג פנחס IV-104-988 1942-1914 1
רולין אהרון ר IV-104-989 1953-1948 2
רופין ארתור IV-104-1002 1976-1912 2
רזניק יעקב IV-104-990 1937-1933 1
רזניק שלמה IV-104-111 1978-1901 14
ריבלין מנחם IV-104-1001 1921 1
ריבקאי ישראל IV-104-1239 1953-1925 33
ריטוב ישראל IV-104-1022 1952 1
רייזן אברהם IV-104A-137 1953-1903 1
רייכמן (ושר) ישראל IV-104-1003 1946-1905 5
רייכר מרדכי IV-104-1140 ללא תאריך 5
רייס אנשל IV-104-991 1939-1931 1
רייס יעקב IV-104-992 1939-1910 1
ריכרט י IV-104-993 1953-1941 1
רימלט ש IV-104-994 ללא תאריך 1
רכב שלמה IV-104-995 1952 1
רכטמן יעקב IV-104-1025 1948-1924 1
רמון יוסף צבי IV-104-996 1973 1
רמז דוד IV-104-113 1961-1918 223
רן יחזקאל IV-104-997 1938 1
רסלר טילה IV-104-1023 1945-1939 1
רפטור ברל IV-104-998 1945 2
רקובסקי פועה IV-104-999 1940 1
רשיש פנחס IV-104-1000 1939-1927 2
שם סימול שנים מס’ תיקים
ש. שלום – שפירא שלום IV-104A-151 1942-1940 1
שבו יצחק IV-104-1055 1966-1947 10
שבל ישראל IV-104-1056 1951 1
שבתאי פרץ IV-104-1121 1984-1946 3
שדה גור אריה IV-104-1216 1938 1
שדה יצחק IV-104-649 1952 2
שהם חיים IV-104A-138 ללא תאריך 1
שהמי יהודה IV-104-1119 ללא תאריך 1
שוארץ שושנה IV-104-1260 1992-1968 1
שובל ישראל IV-104-1061 1945-1940 6
שווארץ קופל IV-104-1104 1950-1921 1
שוויגר יצחק IV-104-1113 ללא תאריך 1
שוויגר משה IV-104-1112 ללא תאריך 1
שוורץ מרדכי IV-104-1117 1938 1
שוורץ צבי IV-104-1249 1925-1919 1
שוחט אהרון IV-104-1116 1930-1929 4
שוחט אליעזר IV-104-1051 1972-1906 17
שוחט ישראל IV-104-1050 1988-1908 1
שוחט מניה IV-104-1052 1990-1919 11
שוטלנד ברנרד IV-104-1114 1920 1
שוטלנד רפאל IV-104-1115 ללא תאריך 1
שוייצר שלמה IV-104-1158 1975-1930 18
שוכמן ישראל IV-104-1118 ללא תאריך 1
שולדנפרי שולדנפריס זינה IV-104-1111 ללא תאריך 1
שולמן יעקב IV-104-1110 ללא תאריך 1
שוסהיים אהרון לייב IV-104-1939 1948 1
שופמן ג IV-104-1109 1938 1
שוקל זלמן IV-104-1108 ללא תאריך 1
שור דוד IV-104A-139 1943-1925 1
שור יהושע IV-104-1107 ללא תאריך 1
שור מרדכי IV-104-1106 1966 1
שור משה IV-104A-139A 1943-1939 1
שורץ נפתלי IV-104-1105 1953-1941 1
שורר חיים IV-104-115 1968-1925 148
שושני מנחם IV-104-1103 ללא תאריך 1
שז”ר כצנלסון רחל IV-104-1147 1964-1944 1
שז”ר רובשוב זלמן IV-104-116 1969-1911 21
שחם דוד IV-104-1253 1992-1966 49
שחם יצחק IV-104-1153 1982-1969 48
שחר בצלאל IV-104-117 1972-1949 8
שטורמן חיים IV-104-1101 1942-1938 1
שטיין א ש IV-104-1100 ללא תאריך 1
שטיין א.ש IV-104A-140 1935 1
שטיין לואיס IV-104-1099 1967-1953 1
שטיין מרדכי IV-104-1098 ללא תאריך 2
שטיינברג יהודה IV-104A-141 1941 1
שטיינברג יעקב IV-104-1097 1940-1937 2
שטיינברג יצחק IV-104A-142 1932-1927 1
שטיינמן א IV-104-1095 ללא תאריך 1
שטיינמץ לייב IV-104-1049 1940 1
שטיינשניידר גיאורג IV-104-1094 1948-1947 1
שטמרלינג דוד IV-104-1075 ללא תאריך 1
שטרומפף גוסטה IV-104-1093 1957-1917 1
שטרוק הרמן IV-104-1092 ללא תאריך 1
שטרינגלר מרדכי IV-104A-144 1946 1
שטרנברג יעקב IV-104A-143 1973 1
שטרקמן משה IV-104-1053 1949-1939 1
שיון ישראל IV-104-1259 1992-1991 1
שיין אליעזר IV-104-1091 ללא תאריך 1
שיינקין מנחם IV-104-118 1940-1906 49
שייפר הירש IV-104-1062 1948-1925 5
שילו משה IV-104-1063 ללא תאריך 3
שילר שלמה IV-104-1090 1963-1915 3
שינקמן סיומה IV-104-1089 ללא תאריך 1
שינקר הלל IV-104-1088 ללא תאריך 1
שיפר יגנאץ IV-104A-145 ללא תאריך 1
שיפריס נתן IV-104-1120 1950 1
שירברק שלמה IV-104-1037 1919-1903 1
שכטמן אליעזר IV-104-1087 ללא תאריך 1
שכטמן יוסף IV-104A-146 1953-1952 1
שכטר אליעזר IV-104-1086 ללא תאריך 1
שכטר צבי IV-104-1085 1947 1
שלום עליכם – רבינוביץ שלום IV-104A-147 1959-1915 1
שלום ש IV-104-1083 ללא תאריך 1
שלון אוריאל IV-104-1082 1976 1
שלונסקי אברהם IV-104A-148 1981-1916 4
שלוסברג יוסף IV-104-119 1963-1890 50
שלמון שמואל IV-104-1154 ללא תאריך 1
שלנגר משה IV-104-1081 ללא תאריך 1
שמבדל דוד IV-104-1080 1936 1
שמואלי IV-104-1079 1911 1
שמוקלר שרה IV-104-1078 1918 1
שמחוני אסף IV-104-1077 1960 1
שמחוני יהודית IV-104-1076 1989-1938 15
שמי אלחנן IV-104-1074 1937 1
שמיר גבריאל IV-104-1156 1985 1
שמעונוביץ’ דוד IV-104-1073 1956 1
שמעוני יהודה IV-104-1072 1938 1
שמעוני ל IV-104-1071 ללא תאריך 1
שמעוני לייב חן IV-104-120 1966-1928 3
שנהר (שנברג) יצחק IV-104A-149 1943 1
שניאור זלמן IV-104-1070 ללא תאריך 1
שניאורסון פנחס IV-104-1069 ללא תאריך 1
שנידוביץ שרה IV-104-1068 1937 1
שנייד אוטו IV-104-1067 ללא תאריך 1
שניידרמן דוד IV-104-1066 1960 1
שניר לוי IV-104-121 1982-1939 1
שניר מרדכי IV-104-1065 1961 1
שנקר ראובן וצילה IV-104-1064 1935 1
שעטר שמעון IV-104-1084 1933 1
שפאן ישראל IV-104-1217 1928 1
שפושניק שניאור IV-104-1041 1920-1908 1
שפטר יצחק IV-104-1046 1936 1
שפי יהונתן IV-104-1045 1933 1
שפיגל שמעון IV-104-1044 ללא תאריך 1
שפייזמן לייב IV-104-122 39
שפירא אבא קונסטנטין IV-104A-150 ללא תאריך 1
שפירא יוחנן IV-104-1028 1934 1
שפירא יוסף IV-104-123 1974-1927 27
שפירא ישראל גבריאל IV-104-1043 1909-1908 1
שפירא משה IV-104-1042 1948 1
שפירא נח IV-104-1040 ללא תאריך 4
שפירא שמואל IV-104-1137 1970-1923 11
שפנוב יהודה IV-104-1047 ללא תאריך 1
שפרינצק יוסף IV-104-127 1959-1907 357
שץ בוריס IV-104A-152 1963-1912 1
שץ צבי IV-104-1048 ללא תאריך 1
שצקי הדו IV-104-124 ללא תאריך 3
שר אהרון IV-104-1038 1952 3
שרגורודסקה פניה IV-104-125 1953-1904 6
שרון (שבדרון) אברהם IV-104-1036 ללא תאריך 2
שרי ראובן IV-104-1165 1930-1925 1
שרייבמן ראובן IV-104-1035 1909-1908 1
שריידר גריגורי IV-104A-153 1940 1
שרירא דב IV-104-1034 1945 1
שרלג מרק IV-104-1033 ללא תאריך 1
שרמן אלכסנדר IV-104-1032 ללא תאריך 1
שרעבי חיים IV-104-1031 1961 1
שרקינגר ארנסט IV-104-1030 1939 1
שרשבסקי אהובה IV-104-1029 1962-1931 1
שרת משה IV-104-1054 1965-1921 8
שרתוק יעקב IV-104-1060 1981-1941 1
שרתוק ציפורה גאולה IV-104-1059 1973-1939 1
שם סימול שנים מס’ תיקים
תבורובסקי זליטה IV-104-1179 ללא תאריך 1
תלמי אפרים IV-104-1180 1935 1
תמרי יצחק IV-104-1181 ללא תאריך 5
תנעזר קוראקין מרים IV-104-1182 ללא תאריך 1
תרשיש אברהם IV-104-1183 ללא תאריך 2