מדור IV

חלק 1: תנועת העבודה הארץ ישראלית

ארכיונה של תנועת העבודה הארץ ישראלית, הוא אחד הארכיונים המקיפים והעשירים ביותר במכון לבון, ראשיתו בפועלי העלייה הראשונה, 1882-1903, ועיקרו מתמקד בארכיונים של התנועה מראשית העלייה השנייה 1904 ועד שנות ה- 90 של המאה ה- 20, אוסף ענק של מסמכים ארכיוניים מסוגים שונים המתעדים את מפעלם המרשים של אנשי התנועה לדורותיהם.

צמיחתה של תנועת העבודה הארץ ישראלית החלה בתקופת העלייה השנייה, 1904- 1914, בהן הייתה הארץ תחת שלטון עותומני. העולים, צעירים בני המעמד הבינוני ברוסיה, בעלי מוטיבציה ציונית והשקפת עולם חברתית כלכלית חיפשו פתרון לבעיה הלאומית היהודית, ולהתנהלות הכלכלית חברתית של העם היהודי.  רובם השתייכו לתנועת הפועלים היהודית ברוסיה, מרביתם רווקים, חסרי מקצועות מוגדרים, ללא השכלה פורמלית, שהושפעו מהלכי הרוח הפוליטיים ששררו אז בארץ מולדתם.

הם האמינו ברעיון “כיבוש עבודה” שמבחינתם היה ערך יסוד של התחדשות אישית ולאומית, כדברי א.א. גורדון, האב האידיאולוגי של התנועה שראה בעבודת האדמה דרך לגאולת היחיד ולתיקונה של החברה כולה, בארץ האבות. על כך הוסיף את הצורך בחידוש השימוש בשפה העברית כשפה הלאומית כאמצעי להתחדשות הלאומיות היהודית בארץ ישראל. מספרם של פועלי העלייה השנייה היה מצומצם, כעשירית ממספר התושבים היהודיים שהתגוררו אז בארץ (כ- 30 אלף), אך ייחודם, בהיותם ציבור טעון אמונה רעיונית שבא להגשים את אמונתו בארץ ישראל בדרך אישית ולא פחות מכך, בבניית כלים ממסדיים שבאמצעותם ניתן יהיה ליישם את רעיונות תנועתם בחברה הנבנית בארץ.

שמו של רעיון “כיבוש עבודה” בא ממאבקם למען הכנסת עבודה עברית למושבות. הם נאבקו על מקומות עבודה עם הפועלים הערבים אותם העסיקו איכרי העלייה הראשונה באמצעות התארגנויות של פועלים.  במקביל לרעיון  “כיבוש עבודה” דגלו ברעיון “כיבוש הקרקע” שהתבטא בהקמת צורות מגוונות של התיישבות חקלאית. התהליך התרחש בסיוע ההסתדרות הציונית, שהעניקה לעולים את האמצעים הכלכליים למימוש האידיאולוגיה הלאומית שלהם ובעיקר את האדמה הלאומית – אדמת קק”ל.

מתכונת ההתיישבות התאפיינה בחיים המבוססים על צורות שונות של שיתוף.  ברוח זו קמו חוות הכשרה בבן שמן, כנרת ובמקומות נוספים, הוקמה קבוצה קואופרטיבית- מרחביה, מושבות פועלים למיניהן, הוקמה הקבוצה הראשונה דגניה, בה התבטא השיתוף ברוב תחומי החיים. דגניה הייתה דגם ראשון להתיישבות ענפה של קבוצות וקיבוצים רבים, שקמו על אדמה לאומית – אדמת קק”ל, הגשימו את רעיון השיתוף בעבודה ובמגוון תחומי חיים – משק חי, חינוך, מטבח, חדר אוכל משותף, ועוד,  במהלך המחצית הראשונה של המאה ה-20 ובהמשך במדינת ישראל. במקביל לצורת ההתיישבות הקיבוצית קמו מושבי עובדים שגם בהם נקבעו דפוסים  של שיתוף על עקרונות קואופרטיביים, בעבודת האדמה ובשיווק התוצרת החקלאית.  מושב עובדים נהלל היה הראשון ובעקבותיו קמו מושבי עובדים רבים על פני הארץ בתקופת העלייה השלישית, הרביעית והחמישית וגם עם קום המדינה. בתקופת העלייה השלישית התחזקה תנועת העבודה עם הקמת “גדוד העבודה”,  ע”ש יוסף טרומפלדור. פעילותו תרמה להתרחבותה של ההתיישבות העובדת לצורותיה וחבריו תמכו בתהליך הקמת “ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל”‘, שהפכה למסגרת הממסדית של תנועת העבודה הארץ ישראלית.  עם התגברות מספר העולים לארץ במהלך המחצית הראשונה של המאה ה-20, הפכה התנועה לגורם הדומיננטי בישוב היהודי בארץ ברוב תחומי החיים בתקופת המנדט ובמדינה.

ככל שתהליך “כיבוש העבודה” ומספר הישובים החקלאיים גדל, עלה הצורך בהגנה על המתיישבים מפני התנכלות האוכלוסייה הערבית.  אנשי תנועת העבודה התנגדו להפקדת השמירה בידי הערבים והיו ערוכים ליטול על עצמם את משימת השמירה על היישובים היהודיים.  החברים שברוסיה התנסו בהגנה על קהילות יהודיות בעת הפרעות ביהודים, יישמו את ניסיונם בארץ באמצעות הקמת ארגון שמירה יהודי.  ראשוני היוזמים לכך היו ישראל שוחט, יצחק בן צבי, יחזקאל חנקין, ואחרים. בסוכות 1907, יסדו ארגון הגנה סודי וקראו לו “בר גיורא”.  סיסמתם הייתה “בדם ואש יהודה נפלה, בדם ואש יהודה תקום”. עם התפרסות פעילות השמירה, הורחבה מסגרתו של הארגון ובשנת 1909 הוקם ארגון  “השומר”.  תרומתו של ארגון לא הצטמצמה רק בתחום המעשי של הגנה  גרידא,  היא טיפחה תפיסה של הקמה כוח שמירה והגנה קבוע  כדרך להבטחת המפעל הציוני ההולך ונבנה בארץ.  ארגון ההגנה הוקם ב- 1920, בעשר שנותיו הראשונות פעל בחסות הסתדרות העובדים הכללית, החל מראשית שנות ה- 30  פעל תחת המרות המלאה של  המוסדות הלאומיים – הסוכנות היהודית, הוועד הלאומי, עד מאי 1948,  עת הוקם צה”ל.

במקביל להגשמה המעשית טיפחו אנשי תנועת העבודה בארץ מסגרות ארגוניות של התאגדויות שנועדו להקל על הפועלים ולפעול לרווחתם. יסדו את “הסתדרות הפועל הצעיר” 1905, שהפכה למפלגת “הפועל הצעיר”. היא הקימה את “משרד המודיעין” ביפו, נועד לספק מידע לעולים הבאים לארץ. בהמשך הוקמה “לשכה מרכזית לחיפוש עבודה”. בשנת  1907 יסדו עיתון בשם “הפועל הצעיר”, בעריכתו של יוסף אהרונוביץ, כלי לביטוי רעיונותיהם ומעשיהם.

במקביל לייסוד מפלגת ה”פועל הצעיר” התארגנה בארץ מפלגת “פועלי ציון”,  1905. זו הושפעה בעיקר ממשנתו הסוציאליסטית של דוב בר בורוכוב, הייתה בעלת צביון מרקסיסטי ותמכה ברעיון מלחמת המעמדות. חבריה הוציאו לאור את עיתונם “האחדות”, 1910, בראשם עמדו דוד בן גוריון, ישראל שוחט ונוספים. במהלך השנים הראשונות לקיומה המפלגה, שונה מצעה הרעיוני המרקסיסטי, רעיון “מלחמת מעמדות”, הועתק למאבק על עבודה עברית, במקום שפת היידיש הושם הדגש על השפה העברית, תחת שלילת התיישבות פועלית על הקרקע, הושם דגש על הקמת התיישבות עובדת. בשנת 1919 חברה המפלגה לקבוצת ה”בלתי מפלגתיים”, בראשם עמד ברל כצנלסון. הם ייסדו את מפלגת “אחדות העבודה”, בראשה עמד דוד בן גוריון. המפלגה הייתה בין היוזמות להקמת ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל ובהמשך בשנת 1930, חברה ל”פועל הצעיר” ויחדיו יסדו את מפלגת מפא”י, שהייתה לגדולה ולחזקה במחנה הפועלי.

במקביל למפלגות הפועליות קמו בעליה השנייה הסתדרויות של עובדים בגליל, ביהודה, ובשומרון, שדאגו לחבריהם בתחום עבודה והתיישבות אך במקביל עסקו בתחומי תרבות וחברה, הקימו מוסדות לעזרה הדדית כדוגמת קופת חולים,  הייתה הבסיס להקמת “קופת חולים כללית” שפעלה מראשית הקמת ההסתדרות 1920, עד שנות ה- 90 של המאה ה – 20, במדינת ישראל. כמו כן יסדו מוסדות כלכליים דוגמת “המשביר”, תרם רבות להזנת הפועלים במחירי עלות בתקופת מלחמת העולם הראשונה ועוד.

מכלול העשייה של תנועת העבודה הארץ ישראלית היה אבן יסוד בתהליך הקמת החברה הישראלית. אחד ממרכיביה הבולטים הייתה “ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל”, שהפכה לגוף מוביל בחברה ובמשק הישראלים עד סוף המאה ה-20.

תצלומים מהאוסף

IV - תנועת העבודה היהודית והציונית בארץ-ישראל

מס’ חטיבה שם חטיבה שנים מס’ תיקים
IV-3 העפלה ועליה 1996-1900 45
IV-5 תולדות תנועת העבודה 1960-1916 20
IV-8 כבוש העבודה העברית בארץ ישראל 1941-1923 11
IV-11 רעיון הקבוצה, התנועה הקיבוצית 1963-1942 1
IV-16 ההגנה 1990-1919 48
IV-17 כופר הישוב – מיסי חרום של ציבור הפועלים 1939-1938 5
IV-18 תרבות, אמנות, תערוכות 1936-1920 9
IV-20 מישל”ב 1985-1953 92
IV-21 חינוך חקלאי – בתי ספר חקלאיים 1960-1904 14
IV-22 הפועל בתעשיה – בית חרושת שטיין 1906-1905 2
IV-31 בריאות העבודת 1926 1
IV-33 עבודה מאורגנת, הסכמי עבודה, הסכמים עם רביזיוניסטים 1957-1909 20
IV-34 ועדת חוקת עבודה לעובדי ההסתדרות 1959-1925 23
IV-36 שביתות והשבתות 1957-1909 19
IV-38 חוסר עבודה 1960-1922 4
IV-39 הגנת העובדים 1928-1925 7
IV-40 ביטוח עובדים, פנסיה 1970-1945 6
IV-42 הגנת הילד והנוער 1935 1
IV-44 תנועת העבודה בארץ ישראל, דעות והערכות 1925 2
IV-47 רדיפת עובדים ללא תאריך 1
IV-48 ספרות עבודה ללא תאריך 1
IV-49 עתונות עבודה ללא תאריך 1
IV-50 אחד במאי – חגי עבודה 1997-1925 49
IV-51 פולקלור, חגים, שירים, הווי (תנועת העבודה) 1952-1911 15
IV-52 חברת אסדות וספנות 1923-1914 6
IV-55 צבא עברי – התנדבות בימי מלחמת העולם השניה 1963-1939 65
IV-55A חיילים יהודיים בשבי הנאצי 1973-1942 22
IV-56 נוטרים וארגוני שמירה 1949-1936 32
IV-58 מרי, מאבק בשלטון הבריטי 1948-1941 23
IV-61 בתי פועלים, קלובי פועלים, מטבחי פועלים 1941-1904 6
IV-63 אגודת מגדלי הירקות 1979-1961 147
IV-105 עליה ראשונה – ביל”ו 1940-1883 12
IV-106 אגודות הפועלים הראשונות בארץ ישראל 1929-1892 15
IV-107 אגודות ראשונות של בעלי מלאכה בארץ 1916-1887 7
IV-108 עליה שניה 1969-1903 47
IV-108-3 שאלוני אנשי העליה השניה 1153
IV-112 השומר 1938-1912 64
IV-112A הסתדרות השוטרים העבריים  בארץ ישראל 1921-1918 28
IV-114 החורש, בר גיורא, הרועה 1957-1907 2
IV-116 מבצע סיני 1956 1
IV-117 התישבות לפי שיטת אופנהיימר – מרחביה 1945-1913 2
IV-118 מפעלים קואופרטיבים בעיר ללא תאריך 1
IV-119 סידור עולים בעבודה 1921-1918 1
IV-120 הסתדרות הפועלים החקלאיים ביהודה 1919-1912 74
IV-120A הסתדרות הפועלים החקלאים בגליל 1920-1908 11
IV-120B הסתדרות הפועלים החקלאים בשומרון 1920-1917 12
IV-121 הסתדרות הפועלים החקלאים בארץ ישראל 1934-1918 20
IV-122 קופת חולים לפני יסוד ההסתדרות 1920-1912 18
IV-243 מרכז קופת חולים 1994-1923 1739
IV-123 המשביר המרכזי 1972-1918 408
IV-124 המשרד העבודה ציבורית – סולל בונה 1929-1920 132
IV-126 ארץ ישראל העובדת במלחמת העולם הראשונה 1920-1914 46
IV-127 ארץ ישראל העובדת בגרוש לדמשק 1918-1917 22
IV-128 ארץ ישראל העובדת בגרוש למצריים 1919-1918 2
IV-130 הגדודים העבריים 1930-1915 49
IV-131 העליה השלישית 1981-1918 20
IV-132 גדוד העבודה 1980-1921 75
IV-133 עליה רביעית, עליה חמישית, עליה מחודשת 1939-1924 1
IV-134 מאורעות תר”פ 1960-1919 11
IV-135 מאורעות תרפ”א 1936-1921 9
IV-136 מאורעות תרפ”ט 1930-1929 20
IV-137 מאורעות תרצ”ו – תרצ”ט 1940-1936 20
IV-140 קבוץ עין חרוד ופלוגותיו 1927-1923 7
IV-141 הגדוד המצרי (פלשתין לייבור) 1921 1
IV-142 המרכז לתרבות ולחינוך 1995-1921 2428
IV-143 אגודת הפקידים הכבריים לפני יסוד ההסתדרות 1922-1918 25
IV-144 קבוץ השומר הצעיר ססס”ר 1935-1925 18
IV-145 הסתדרות פועלי הבנין 1989-1921 899
IV-147 ארגוני פועלים וארגונים מקצועיים לפני יסוד ההסתדרות 1921-1903 8
IV-149 קופת המלוה המרכזית 1924-1922 1
IV-150 ועד הפועלות – כנרת 1918-1914 4
IV-151 אחוד תנועת הפועלים 1946-1919 4
IV-152 המעניה המרכזית 1923-1922 1
IV-153 המועצה הכלכלית 1929-1928 3
IV-202 קפא”י 1933-1903 271
IV-203 מזכירות הועד הפועל של ההסתדרות – מחלקת ירושלים 1929-1921 35
IV-205 ברית פועלי ארץ ישראל 1947-1933 9
IV-206 ועידות ההסתדרות 1998-1920 72
IV-207 מועצות ההסתדרות 1944-1921 41
IV-208-1 הוועד הפועל של ההסתדרות – מזכירות 1999-1920 23454
IV-208-2 הוועד הפועל של ההסתדרות – אוסף תעודות 1994-1920 453
IV-208-3 הוועד הפועל של ההסתדרות – ועדות 1988-1919 39
IV-208-4 הוועד הפועל של ההסתדרות החדשה – פרוטוקולים של הנהגת ההסתדרות 2007-1996 452
IV-208-5 הוועד הפועל של ההסתדרות – מאזנים 1972-1925 57
IV-208-6 בינ”ה – בית נבחרי ההסתדרות 2004-1994 61
IV-209-1 מזכירות הועד הפועל – פרוטוקולים מישיבות 1928-1921 475
IV-209-2 מזכירות הועד הפועל – יומני חברי המזכירות 1929-1921 18
IV-209-3/4 מזכירות הועד הפועל – התכתבות עם מרכזי החלוץ 1950-1929 563
IV-210 מרכז עבודה 1945-1927 1074
IV-211 מרכז עליה 1950-1920 909
IV-211A מרכז העליה, המחלקת החלוץ 1963-1955 17
IV-212 מרכז לנוער 1935-1934 4
IV-213 הנוער העובד והלומד 1988-1923 763
IV-213A רשת עמל 1995-1941 484
IV-215 המרכז לחינוך 1988-1920 1243
IV-217 האגף לאגוד מקצועי 1998-1928 2024
IV-218 מחלקת חוץ לארץ 1945-1930 20
IV-219 המחלקה הערבית 1976-1943 524
IV-219A המחלקה המדינית 1995-1920 1240
IV-219B המחלקה המוניציפלית 1958-1935 352
IV-220 המחלקה לאינפורמציה וסטטיסטיקה 1949-1922 17
IV-220B המחלקה להסכלה גבוהה של ההסתדרות 1986-1943 386
IV-221 ועדת ההסתדרות לחלוקת עין חרוד ותל יוסף 1922-1924 5
IV-222 המחלקה להיגיינה סוציאלית ומקצועית של ההסתדרות 1935-1946 2
IV-224 המחלקה לעניני עולי מערב אירופה 1937-1934 7
IV-226 לשכת המס המרכזית 1995-1937 470
IV-228 ועדת הביקורת המרכזית 1978-1923 2022
IV-229 ועדת משכורת 1959-1927 15
IV-230 מועצת הפועלות, נעמת 1994-1921 3477
IV-231 קרן חוסר עבודה 1951-1920 84
IV-232 קרן עבודה עברית 1934-1948 4
IV-233 קרן נכות 1930-1945 3
IV-234 מפעל ארלוזורוב 1937-1933 43
IV-235 המרכז החקלאי 1991-1913 13304
IV-236 הסתדרות הפקידים 1987-1919 2975
IV-237 הסתדרות פועלי הרכבת, הדואר, הטלגרף 1945-1920 80
IV-238 בנק הפועלים 1997-1919 11
IV-239 הסנה – חברה לביטוח 1974-1924 84
IV-240 ניר 1943-1924 9
IV-241 נחשון 1963-1936 15
IV-242 מציב 1949-1938 3
IV-243 מרכז קופת חולים 1994-1923 1739
IV-244 הפועל 1988-1922 933
IV-245 בית הדין העליון של ההסתדרות – משפט חברים 1986-1924 1255
IV-246 עתון “דבר” 1996-1925 469
IV-247 עתוני ההסתדרות (מלבד “דבר”) 1947-1937 8
IV-248 אהל, תיאטרונים ומפעלי אומנות ותרבות 1961-1907 28
IV-249 ועדי פועלים במקומות עבודה 1987-1927 20
IV-250 מועצות פועלים – ראו רשימה נפרדת
IV-251 משען 2005-1931 143
IV-252 התאחדות ארגוני בעלי מלאכה 1950-1914 26
IV-253 מרכז בעלי מלאכה 1943-1919 7
IV-254 שביתת הימאים 1983-1951 12
IV-254-1 אגוד הימאים 1968-1925 260
IV-255 הסתדרות המורים 1994-1920 10
IV-257 ארגונים ומוסדות של פועלי עדות המזרח 1951-1928 17
IV-257A עובדים יוצאי תימן 1952-1911 29
IV-258 משלחות ההסתדרות לחו”ל 1939-1921 8
IV-262 ארגוני ותיקים 1958-1929 12
IV-262A ארגון הגימלאים 1979-1963 5
IV-263 ארגונים מקצועיים משותפים של פועלים יהודים וערבים 1943-1935 4
IV-264 ארגונים וחבורות נוער, עלית נוער 1957-1919 31
IV-265 דור לדור, מציב 1963-1953 1
IV-266 בצר – נכסי ציבור (בית לסין, בית המלין) ללא תאריך 1
IV-267 עם עובד 1983-1920 148
IV-268 ועדת ציון 1946-1920 6
IV-269 ועדות, מועצות אזוריות, ועדי גושים 1961-1919 24
IV-271 אוסף לתולדות התעשיה בארץ 1953-1920 6
IV-272 תרבות והשכלה: ארכיונים, מוזיאונים, אוניברסיטאות, בתי ספר דתיים 1991-1916 8
IV-273 הרשות להגנת הצרכן 1994-1993 1
IV-275 האגף לביטחון סוציאלי 1980-1954 333
IV-276 בית ספר לפעילי ההסתדרות 1996-1938 89
IV-277 מכון אפרו-אסיאני 1981-1958 399
IV-278 מרכז ללימודי קואופרציה ועניני העבודה לאמריקה הלטינית 1984-1962 70
IV-280 אגודת הנוקדים 1976-1939 78
IV-288 ארגון מגדלי הדגים בישראל 1991-1945 14
IV-293 ארגון מגדלי הפירות 1988-1921 122
IV-301 ברית פיקוח לקואופרציה החקלאית העובדת 1979-1933 1973
IV-302 הקיבוץ המאוחד 1981-1927 34
IV-303 הקיבוץ הארצי השומר הצעיר 1958-1928 12
IV-304 חבר הקבוצות 1949-1923 28
IV-305 אחוד הקבוצות והקבוצים 1931-1958 5
IV-306 הקיבוץ הדתי 1937 1
IV-307 תנועת המושבים 1979-1909 826
IV-311 אגודות המיים, מפעלי ייבוש ואספקת מיים בהתישבות 1957-1920 7
IV-312 ישובים (לפי שמות) 1998-1909 584
IV-313 תנובה מרכז 1966-1926 97
IV-314 תנובה סניפים 1946-1928 5
IV-315 הית – המשביר, יכין, תנובה 1943 1
IV-316 יכין 1949-1926 9
IV-318 מוסדות חקלאיים שיתופיים אחרים : החקלאית, פרדס, בוסתן 1947-1933 1
IV-319 מרכז הקואופרציה למלאכה 1985-1926 1033
IV-320 סולל בונה 1962-1920 15
IV-321 משרדים קבלניים 1985-1922 23
IV-323 קואופרטיבים יצרניים 1941-1919 20
IV-323A קואופרטיבים לתחבורה ולהובלה 1976-1931 143
IV-328 ברית פיקוח של הקואופרציה האשראית העובדת 1943-1929 4
IV-329 קופות מלוה 1961-1918 36
IV-332 קואופרציה צרכנית 1969-1928 27
IV-333 שיכון עובדים 1992-1920 2633
IV-334 שכונות ומעונות עובדים 1957-1922 47
IV-335 שכונת בורוכוב 1956-1919 384
IV-336 נווה עובד 1960-1939 240
IV-337 קבוצות וחבורות פועלים, פועלי כבישים, אחוה 1983-1913 82
IV-340 פעולה משותפת בין קבוצות, מגמות איחוד 1960-1925 2
IV-342 כור 1985-1944 248
IV-346 אגודת פועלי הדפוס 1983-1933 46
IV-347 הסתדרות המהנדסים 1988-1927 537
IV-348 הסתדרות האחיות 1989-1924 186
IV-349 התאחדות מרכז הגננות 1954-1929 41
IV-350 אגוד הרופאים 1980-1923 23
IV-353 אגוד פועלי היהלומים 1977-1942 49
IV-354 אגודת השומרים 1958-1922 180
IV-356 הסתדרות פועלי המתכת, החשמל והאלקטרוניקה 1991-1947 338
IV-357 הסתדרות פועלי המזון 1989-1948 215
IV-358 אגוד העובדים הסוציאליים 1991-1929 457
IV-359 הסתדרות האקדמאים במדעי החברה והרוח – המח”ר 1975-1957 94
IV-361 אגוד פועלי הטכסטיל 1987-1946 149
IV-362 אגוד עובדי בתי אוכל 1978-1963 8
IV-363 אגוד המשפטנים 1983-1957 69
IV-364 אגוד עורכי כתבי העת 1977-1963 17
IV-365 ארגון הפרה רפואיים 1989-1963 175
IV-366 אגוד האמנים, הבמאים ועובדים באמנות 1988-1954 21
IV-367 אגוד המיקרוביולוגים והכימאים 1977-1963 27
IV-368 הסתדרות ההנדסאים והטכנאים 1986-1950 155
IV-370 איגוד העיתונאים 1979-1974 1
IV-374 איגוד מורי הדרך 1986-1959 14
IV-380 המרכז לשיכון 1964-1945 83
IV-381 ברית פיקוח לאגודות שכון 1971-1935 209
IV-382 אבן העזר – קרן לעזרה הדדית במפעלי שיכון 1965-1945 33
IV-385 הנוער העובד והלומד – חטיבה מקצועית 1996-1948 260
IV-387 מחלקת הקולנוע 1986-1961 23
IV-389 המדור ליעוץ משפטי לעניני בית דין לעבודה 1993-1957 147
IV-390 האגף לתכנון ומטה 1998-1986 105
IV-391 האגוד הארצי של פועלים חקלאיים שכירים 1994-1972 12
IV-392 סיעות בהסתדרות 1997-1994 17
IV-395 המחלקה המשפטית 1978-1930 29
IV-402 הפועל הצעיר 1969-1875 332
IV-403 פועלי ציון 1934-1905 99
IV-404 אחדות העבודה 1931-1919 290
IV-405 אחוד הפועל הצעיר ואחדות העבודה 1931-1929 11
IV-406 מפא”י 1984-1927 213
IV-407 פועלי ציון שמאל 1972-1906 1167
IV-409 מפלגת פועלי ציון בארץ ישראל 1947-1920 78
IV-421 הקבוץ הארצי, השומר הצעיר והליגה הסוציאליסטית 1948-1927 10
IV-422 אחווה – קבוצת פועלים 1930 4
IV-423 אנטיפ”א 1949-1934 24
IV-425 מפלגה קומוניסטית – פ.ק.פ., מק”י, רק”ח 1974-1920 49
IV-425A רק”ח, חד”ש 1994 1
IV-425C שמאל ישראלי חדש 1972-1961 1
IV-426 שמאל קומוניסטי (כולל מצפן) – מוצאים מן ההסתדרות 1971-1922 37
IV-427 מפלגות דתיות של תנועת העבודה : הפועל המזרחי, תורה ועבודה 1949-1921 20
IV-428 סוציאליסטים דתיים – העובד הדתי, מפלגות פועלים דתיות 1960-1924 3
IV-429 ארגון עובדים אגודתיים – פועלי אגודת ישראל, עזרא 1945-1926 13
IV-430 סיעת העובד הציוני 1949-1932 9
IV-432 הסתדרות עובדים לאומית, הצה”ר 1967-1921 21
IV-434 הסתדרויות נוער של ארץ ישראל העובדת 1968-1933 3
IV-437 המחנות העולים, דרור, לגיון צופי ירושלים 1958-1920 17
IV-438 ארגון צופים עובדים 1932-1925 27
IV-439 הסתדרות הבחרות הסוציאליסטית 1945-1925 166
IV-440 גורדוניה – מכבי הצעיר 1956-1930 12
IV-441 הסתדרות השומר הצעיר 1959-1931 17
IV-442 הסתדרות נוער צופי חלוצי – השומר הצעיר 1948-1927 2
IV-443 הנוער הבורוכובי, הסתדרות הנוער העובד ע”ש בורוכוב 1945-1925 4
IV-456 התנועה לאחדות העבודה, מפ”ם, אחדות העבודה, פועלי ציון 1972-1944 18
IV-447 בני עקיבא 1946-1940 1
IV-462 מפלגת השמאל הסוציאליסטי קבוצת משה סנה 1954-1953 1
IV-476 מפלגת העבודה 1997 2
IV-480 סיעת הפועלים ב 1951-1920 4
IV-490 ארגוני פועלים ערבים, שתוף פעולה יהודי ערבי 1987-1927 23
IV-491 ר”צ – התנועה לזכויות האזרח 1996-1927 521
IV-513 ארגון לוחמי הבריגדות בספרד 1987-1936 22
IV-519 ליגה V למען רוסיה המועצתית, ליגה לידידות ישראל – ברית-המועצות 1987-1942 101