מדור II

 תנועת העבודה היהודית בגולה

המדור מכיל חומרים ארכיוניים המעניקים מידע אודות מפלגות ותנועות יהודיות סוציאליסטיות באימפריה הרוסית ובמדינות שונות באירופה.

באימפריה הרוסית נמנו ראשוני המהפכנים  היהודיים על הנוער היהודי המשכיל שהתבולל והושפע מהתנועה המהפכנית הרוסית, מהמדיניות האנטישמית של השלטונות ­­– הפוגרומים והשינויים הכלכליים חברתיים במעמדה של האוכלוסייה היהודית ברוסיה בסוף המאה ה-19.

בני נוער יהודי רבים פנו  לעבר התנועות הסוציאליסטיות בפתרון אלטרנטיבי למצוקתם, וגם לעבר התנועה הציונית שדגלה בפתרון הבעיה הלאומית היהודית יחד עם הבעיה החברתית כלכלית באמצעות עלייה והתיישבות בארץ ישראל.

אוסף מסמכי  תנועת ה”בונד”, הראשונה מבין התנועות הסוציאליסטיות היהודיות  – “הברית הכללית של הפועלים היהודים ברוסיה, ליטא, ופולין”, נוסדה בווילנה בשנת 1897. הייתה זו תנועה שדגלה ברעיונות סוציאליסטיים מרכסיסטים שבתחילה שאפו אנשיה לשלב את היהודים במאבק המעמדי המתחולל ברוסיה, אולם כבר בשנותיה הראשונות הגיעו  חבריה להכרה כי יש לפעול בקרב המוני העם היהודים בלשונם המדוברת – לשון יידיש,  ולהיאבק למען הכרה בזכותם של היהודים לאוטונומיה לאומית ותרבותית, בחברה סוציאליסטית.  מנהיגי המפלגה הסוציאל דמוקרטית הרוסית,  הכירו בבונד כחטיבה עצמאית בתנועתם, אך לא לאומית יהודית. הבונדיסטים המשיכו בפעילותם במדינות מזרח אירופה, למעט רוסיה הסובייטית שם נאסרה פעילותם.

הם התנגדו לתנועה הציונית, ראו את פתרון הבעיה היהודית באמצעות אוטונומיה תרבותית, לאומית אישית בארצות מושבם.

אוספים של תנועות סוציאליסטיות יהודיות שהתפשטו לעבר מדינות נוספות באירופה כגון: צרפת, רומניה, גרמניה, ומדינות אחרות. הן נאבקו ופעלו למען הפרולטריון היהודי בעיקר בתקופה שלפני מלחמת העולם השנייה.

אוסף מסמכים ארכיוניים של תנועות יהודיות מהפכניות סוציאליסטיות בעלות אוריינטציה לאומית:   המהפכניים והלאומיים בקרב הנוער היהודי בעיקר המשכיל, דבקו בתנועה הסוציאליסטית היהודית ורעיונותיה בנוסף לרעיון הציוני. הראשון שיצר את התאוריה המשולבת של ציונות וסוציאליזם היה נחמן סירקין – “השאלה היהודית ומדינת היהודים הסוציאליסטית” 1989. במקביל לאידיאולוגיה של הסוציאליזם בנוסח סירקין, הופיעו זרמים נוספים דוגמת הזרם הטריטוריאליסטי, והזרם הסיימיסטי  שפעלו באירופה בעיקר במחצית הראשונה של המאה ה-20 עד פרוץ מלחמת העולם השנייה.

תצלומים מהאוסף

II - תנועת העבודה היהודית בגולה

(לפי ארצות)

מס’ חטיבה שם חטיבה שנים מס’ תיקים
II-1 רעיון העבודה והצדק החברתי ביהדות בכלל 1931 1
II-2 תנועת העבודה ביהדות ותולדותיה בכלל 1955-1898 2
II-4-47 יהודים במהפכות רוסיה 1917 3
II-6 הסתדרויות, אגודות מקצועיות 1937-1910 21
II-7 שביתות כלכליות והשבתות 1889, 1930, 1941 3
II-10 העובדים במלחמתם לזכויות היהודים 1936-1918 5
II-11 סקציות וחוגים יהודיים במפלגות סוציאליסטיות כלליות – רומניה 1944 1
II-12 ארדוני פועלים יהודיים 1947-1917 6
II-13 סוציאליזם יהודי – רומניה 1895 1
II-14 חלוצי הסוציאליזם היהודי 1928-1927 1
II-15 בונד צוקונפט 1960-1897 27
II-16 מפלגות יהודיות-סוציאליסטיות: אוסטריה, ארצות הברית 1932-1900 2
II-17 מפלגות סוציאליסטיות – תורכיה 1909 2
II-18 ארגוני נוער סוציאליסטיים: גרמניה, פולין, לטביה ללא תאריך 3
II-20 יהודים סוציאליסטים – רוסיה 1910 1
II-21 ס.ס – ס.ט. – טריטוריאליסטים, ווזרוז’דניה 1921-1904 6
II-22 המפלגה המאוחדת פארייניקטע ללא תאריך 1
II-24 הקומוניזם היהודי – גרמניה 1932 1
II-25 מפלגות קומוניסטיות יהודיות 1951-1924 15
II-25A אירגונים קומוניסטיים שונים 1952-1951 1
II-26 האנרכיזם היהודי – צרפת 1951-1949 1
II-27 מפלגות אנרכיסטיות יהודיות 1953-1924 3
II-29 נציגות תנועת העבודה היהודית במוסדות מדיניים כלליים 1930-1917 6
II-30 נציגות תנועת העבודה היהודית בארגונים ובמפעלים בינלאומיים ללא תאריך 1
II-34 קואופרציה של עובדים 1936-1920 6
II-39 מלאכה, חקלאות והכשרה 1936-1917 8
II-40 חברות וארגוני בעלי מלאכה 1937-1849 10
II-41 ארגוני בעלי מקצועות אחרים 1925-1923 2
II-42 הגירה של העובדים, מוסדות וארגונים 1932-1924 6
II-45 ההתישבות היהודית העובדת 1935-1920 8
II-50 תרבות הגוף של העובד היהודי 1936-1934 3
II-51 תרבות וחינוך העובדים,  מוסדות תרבות, בתי ספר 1937-1915 16
II-51A יידיש ללא תאריך 1
II-53 עתונות עבודה יהודית 1937-1921 3
II-56 שירי עבודה 1924 1
II-58 העובד היהודי בגולה ובמאסר – רוסיה 1915 1
II-59 סולידריות בינלאומית של העובדים, השתתפות במלחמת האזרחים בספרד 1996-1936 13
II-60 עזרה סוציאלית – רומניה 1925 1