מדור III

תנועת העבודה הציונית

מכיל חומרים ארכיונים של תנועת העבודה הציונית בגולה

מבחינה כרונולוגית המאגר מכיל מסמכים ארכיוניים מסוגים שונים, החל מראשית התעוררות חובבי ציון ברוסיה. עליהם נמנים אנשי ביל’ו – (בית יעקב לכו ונלכה). אלו נחשבו לקבוצה הציונית סוציאליסטית הראשונה, בשל ניסיונותיהם בחיי שיתוף. חומרי האוסף מכילים מסמכים מראשית שנות ה-80 של המאה-19. ועד לשנות ה-90 של המאה ה-20.

בחומרים מתועדת ההתארגנות והפעילות של אנשי התנועה הציונית בגולה, שפעלו למען עלייה לארץ ישראל והתיישבות באדמתה. מתוכם באו אנשי העלייה השנייה, אנשי העליות השלישית, הרביעית, החמישית  וממשיכיהן. רבים מהם נמנו על מגוון מפלגות ותנועות  בעלות אידיאולוגיה ציונית סוציאליסטית  כדוגמת, “צעירי ציון”, “פועלי ציון”,  צ”ס – ציונים סוציאליסטים, תנועת “החלוץ”, הסתדרות “השומר הצעיר”, תנועת “דרור” (פרייהייט)ואחרים דוגמת,  “איחוד הנוער הציוני ועקיבא”,  “תנועת הפועל המזרחי”, “מפלגת פועלי אגודת ישראל” ורבים נוספים.  כולם מחולקים לפי ארצות מגוריהם. תנועות אלו טפחו את המאגר האנושי ממנו יצאו החלוצים שעלו לארץ להתיישב בה. כשלב הכנה לקראת העלייה לארץ ישראל הקימו אנשי התנועות מפעלים דוגמת  מפעלי הכשרה למיניהם בפולין ובמדינות מזרח ומרכז אירופה.

במשך המחצית הראשונה של המאה ה- 20, פעלו ארגונים רבים של תנועת העבודה הציונית בארצות שונות, בהם: הליגה למען ארץ ישראל העובדת; נציגות תנועת העבודה בהסתדרות הציונית וכל מוסדותיה; ארגוני נשים למען ארץ ישראל העובדת; ארגונים של פעילות תרבותית ציונית; ארגוני עליה והתיישבות; מחתרת ארץ ישראל העובדת בארצות הכיבוש הנאצי, ועוד. הם המשיכו בפעילותם גם לאחר מלחמת העולם השנייה ועם הקמת המדינה.

תצלומים מהאוסף

III - תנועת העבודה הציונית בגולה

מס’ חטיבה שם חטיבה שנים מס’ תיקים
III-2 תנועת הציונות העובדת 1940-1913 3
III-6 צעירי ציון והפועל הצעיר 1920-1906 2
III-7 צעירי ציון והפועל הצעיר לפי ארצות עד 1920 1957-1904 27
III-8 ארגונים ציוניים דמוקרטיים אחרי יסוד צעירי ציון – רוסיה 1907-1906 1
III-9 פועלי ציון – יסוד ורעיון 1968-1940 1
III-10 ארגוני פועלי ציון וארגונים ציוניים – פרולטארים 1945-1904 12
III-11-1 פועלי ציון משרד הברית 1955-1897 81
III-11-2 מפלגות ציוניות סוציאליסטיות 1930-1919 42
III-11A המשלחת הארץ-ישראלית של הברית העולמית של פועלי ציון 1920 6
III-12 פועלי ציון – לפי ארצות 1953-1904 151
III-12A קופת פועלי ארץ-ישראל (קפא”י)  – המשרד המרכזי והמשרדים בארצות שונות 1942-1913 16
III-16-438 מפלגת התאחדות – פולין 1949-1945 11
III-17 מפלגות עבודה ציוניות, התאחדות, צעירי ציון, פועלי ציון 1946-1917 58
III-19 תולדות  מפלגת ציונים סוציאליסטים (צ.ס) – ברית המועצות 1989-1917 80
III-20 ברית הנוער הציוני-הסוציאליסטי 1968-1906 59
III-22 פועלי ציון ציונים סוציאליסטים (צ.ס)  – לפי ארצות 1949-1915 50
III-22A פועלי ציון ציונים סוציאליסטים – פולין 1949-1946 90
III-23 אחוד עולמי משרד האיחוד ועידת האיחוד – דנציג 1964-1932 25
III-23A תנועת העבודה הציונית 1968 1
III-24 המפלגות המאוחדות – ציונים סוציאליסטים (צ.ס) ופועלי ציון 1960-1930 126
III-25 פועלי ציון שמאל מרכסיסטים 1938-1919 33
III-26A התנועה לאחדות העבודה – פועלי ציון – פולין 1949-1946 14
III-26C מפלגת פועלים יהודית פועלי ציון – השומר הצעיר – פולין 1950-1947 59
III-26D מפלגת פועלי ציון שמאל – פולין 1947-1946 3
III-28 רדיקל פועלי ציון – רוסיה 1942-1917 1
III-31 ביל”ו החדשים – רוסיה 1907-1906 5
III-33 ההכשרה הארץ-ישראלית, קבוצות הכשרה ללא תאריך 1
III-35 העליה העובדת 1941 1
III-36 העליה העובדת – לפי ארצות 1922 3
III-37 הסתדרות החלוץ העולמי 1941-1920 12
III-37A לשכת הקשר של החלוץ בג’נבה – ארכיון נתן שוואלב (דרור) 1993-1924 793
III-38 החלוץ – לפי ארצות 1977-1908 341
III-38A ידידי החלוץ – לפי ארצות 1948-1934 5
III-40 העובד – לפי ארצות 1947-1933 18
III-41 החלוץ הצעיר – מרכז עולמי 1946-1945 2
III-42 החלוץ הצעיר – לפי ארצות 1938-1924 16
III-43 החלוץ הכללי ציוני – הנהגה ראשית 1935 1
III-44 החלוץ הכללי הציוני – לפי ארצות 1946-1932 6
III-45 החלוץ בעלי מלאכה – מרכז עולמי 1936-1935 1
III-46 החלוץ בעלי מלאכה – לפי ארצות 1939-1934 2
III-48 החלוץ המזרחי, ברית חלוצים דתיים – לפי ארצות 1938-1924 2
III-51 השומר הצעיר – ההנהגה העולמית 1984-1914 8
III-52 הסתדרות השומר הצעיר – לפי ארצות 1947-1918 40
III-54A ארגונים ובריתות נוער של ארץ ישראל העובדת: הבונים, תכלת לבן, בלאו-ווייס, נוחים, קדימה 1958-1911 36
III-54B ארגוני נוער ציוניים, המאוחדים ב”חלוץ פיוניר” 1949-1945 13
III-55 דרור פרייהייט – הנהגה עליונה, אוסף תעודות 1946-1932 10
III-55A דרור פרייהייט – הנהגה עליונה, המחלקה הארץ-ישראלית 1938-1936 4
III-56 דרור פרייהייט – לפי ארצות 1951-1916 32
III-56B דרור פרייהייט – החלוץ הצעיר 1951-1936 5
III-56C דרור בורוכוב יוגענט, דרור מרכסיסטי ציוני, נוער חלוצי בורוכובי, הקיבוץ המאוחד 1938-1928 2
III-58 גורדוניה –  מכבי הצעיר – לפי ארצות 1949-1926 25
III-58A איחוד הנוער החלוצי – הנהגה ראשית 1956-1953 3
III-58C תנועת הבונים – המרכז 1961-1947 243
III-58D איחוד הבונים – לפי ארצות 1966-1937 3
III-58E גורדוניה –  מכבי הצעיר – פולין 1949-1946 3
III-59 הסתדרות הנוער הציוני 1935-1933 3
III-60 איחוד הנוער הציוני ועקיבא (השומר הצעיר) 1937-1930 15
III-60A העובד הציוני בפולין אחרי מלה”ע השניה 1946 6
III-60B הנוער הציוני ועקיבא בפולין אחרי מלה”ע השניה 1949-1946 7
III-62 דת ועבודה – מרכז עולמי ללא תאריך 1
III-63 דת ועבודה – צ’כיה 1934 1
III-64 תורה ועבודה 1946 1
III-65 תנועת הפועל המזרחי, תורה ועבודה, השומר הדתי, בני עקיבא 1942-1930 12
III-65A מפלגת פועלי אגודת ישראל 1934-1930 2
III-66 ספרות, תרבות וחינוך של עובדים 1947-1914 19
III-67 ארגוני ספורט של עובדים 1938-1927 19
III-69 הליגה למען ארץ-ישראל העובדת 1968-1923 195
III-70 מגבית למען ארץ ישראל העובדת – לפי ארצות 1962-1921 11
III-71 קשרי תנועת ארץ-ישראל בעובדת עם תנועת הפועלים הבינלאומית 1948-1907 1
III-72 קשרים עם תנועת העבודה הכללית – לפי ארצות 1932-1926 4
III-76 נציגות תנועת העבודה הציונית במוסדות המרכזיים של ההסתדרות הציונית העולמית, הקונגרסים, הקרנות והסוכנות היהודית 1946-1929 22
III-79 נציגות במוסדות והסתדרויות לאומיות, עולמיות וארציות – לפי ארצות 1938-1925 5
III-81 נציגות במוסדות ממשלתיים – לפי ארצות 1938-1927 3
III-83 סולידריות בינלאומית והשתתפות בתנועת העבודה ללא תאריך 1
III-84 רדיפות תנועת העבודה הציונית בגולה, במאסר, אסירי ציון – לפי ארצות 1914-1904 3
III-87 ארגוני עליה והתישבות 1936-1910 5
III-88 פולקלור ושירי עבודה, הווי עבודה ומועדים (אחד במאי) 1946-1905 3
III-90 ארגוני נשים למען ארץ ישראל העובדת 1951-1925 6
III-91 מחתרת ארץ ישראל העובדת בארצות הכיבוש הנאצי, מחתרת ציונית 1945-1939 14
III-95 התנועה המקצועית בתנועת הציונות העובדת 1940-1899 5
III-96 התנועה הקואופרטיבית בציונות העובדת 1925-1916 2