אוסף תצלומי מכון לבון

תחילתו מראשית המאה העשרים ועד סוף שנות התשעים של המאה. האוסף כולל כ- 47,000 תצלומים, המתעדים את ראשית ההתיישבות היהודית בארץ. האוסף נותן את הממד החזותי לאוסף הארכיוני של המכון, יחדיו הם מעניקים את התמונה המלאה של העשייה האדירה של תנועת העבודה הארץ ישראלית וההסתדרות הכללית, לאורך המאה העשרים. זו כוללת מגוון רחב של דמויות, עליה לקרקע, יישובים, מפעלים, התאגדויות , מפלגות, מוסדות חינוך , תרבות ותנועות נוער, מאבקים למען עלייה והגנה על הארץ, פעילות מועצת הפועלות, קליטת עליה ועוד.

במקביל, כולל האוסף תצלומים מהתפוצות של חברי תנועת העבודה הציונית, תנועת החלוץ ותנועות נוספות המתעדות את הכשרת חבריהן לקראת העלייה לארץ ישראל – עולם שעלה בעשן בעת שואת העם היהודי באירופה,  והנשאר ממנו הם תצלומים ששלחו חברי התנועה ומנהיגיה שנספו בשואה לחבריהם שזכו להגיע לארץ ישראל ולהקים בה את מדינתם.

תצלומים מהאוסף