אוסף סרטי המכון

אוסף סרטי מכון לבון כולל למעלה מאלפיים סרטי וידיאו וסרטי קולנוע, רובם סרטים תיעודיים אך מצויים באוסף גם סרטי עלילה ארוכים וקצרים.  הללו מציגים את פועלה של הסתדרות  העובדים הכללית מראשית הקמתה  ב – 1920, ועד 1994,  במהלך התפתחותו של היישוב היהודי בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי, ובמדינת ישראל החל מהקמתה.

במגוון הסרטים שבאוסף מצויים סרטים המתעדים את התגבשות מסגרות ההתיישבות העובדת – קיבוצים, קבוצות,  מושבי העובדים, מושבים שיתופיים ויישובים עם משקי עזר. באחרים עולה תמונת בנייתן של ערים חדשות בארץ בעיקר החל מהקמת המדינה. ערים כדוגמת באר שבע, דימונה, אילת, ערד, שדרות, אשדוד, קריית שמונה ואחרות וגם שכונות בערים וותיקות.

מצויים סרטים המציגים את פועלה של ההסתדרות בתהליך קליטת גלי העלייה לארץ בתקופת הישוב ובעיקר בראשית הקמת המדינה וכן בשנים שבאו בהמשך. כמותם קיימים סרטים תיעודיים המציגים  את פעילותה של ההסתדרות בתהליך ההתפתחות הכלכלית של החברה הישראלית – פיתוח מפעלי תעשיה מגוונים: מפעלי בנייה, פיתוח מערכות מים, חשמל, כבישים ועוד.  כדוגמתם מצויים סרטים המציגים התפתחות של מערכות לשירות הציבור, דוגמת,  מערכת בריאות שאותה הפעילה קופת החולים הכללית של ההסתדרות; פעילותו  של ארגון מועצת הפועלות וממשיכו נעמת, שהתמקד בפיתוח ותפעול של מעונות , גני ילדים, בתי ספר, ובד בבד בנושאי הכשרה מקצועית של נשים ונושאי מגדר; פיתוח מערכות חינוך הסתדרותיות תחילה ב”זרם העובדים בחינוך”,  בתי ספר מקצועיים,  דוגמת רשת עמל, רשת מישל”ב, הכשרה מקצועית למבוגרים וכיו”ב.

באוסף מצויים סרטים המתעדים את פעילות  תנועת הנוער העובד והלומד, התאחדות לספורט – הפועל,  וארגונים נוספים. כמו כן, מצויים סרטים אודות מנהיגי ההסתדרות ותנועת העבודה, דוגמת דוד בן גוריון, לוי אשכול, מרדכי נמיר,  ואחרים.

אופי מיוחד נושאת הסדרה התיעודית “מה קורה”, המציגה את חיי היום יום בארץ לאורך שנים.  עליהם נוספים סרטים שהופקו לרגל אירועים שונים בתולדות הישוב והעם היהודי.

מבחינה טכנית, קיימים באוסף סוגים שונים של סרטים: סרטי קולנוע 16 מ”מ, קלטות BETA, ו- UMATIC, וכן קלטות VHS.

בשנת 2009 הועבר כל אוסף הסרטים לאכסון בארכיון ספילברג, האוניברסיטה העברית הר הצופים, וזאת במטרה לשמור עליהם מפני בלאי.  נחתם חוזה בין הנהלת ארכיון לבון לבין הנהלת ארכיון ספילברג, לפיו ניתן לצפות בסרטים בארכיון זה, אך זכויות היוצרים של הסרטים שייכים למכון לבון בלבד.  כל המבקש להשתמש בחומרים מאוסף הסרטים חייב בהסכמת המכון.

בשנים האחרונות הועבר חלק ניכר מהסרטים לטכנולוגיות מודרניות המאפשרות צפייה בהם. האוסף מקוטלג וממוחשב וניתן לצפות ולעיין בו במבנה המכון.

סרטים מהאוסף